Paradoxen

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Volgens het woordenboek is een paradox een "schijnbare tegenstrijdigheid". Dus iets wat niet lijkt te kloppen, maar in feite wel klopt. In de wereld van de paradoxen geldt, zoals de groep  SKIK zo mooi in het Drents gezongen heeft:  "Niks is zoas 't lek"
In de wiskunde komen erg veel paradoxen voor. Ze hebben vaak te maken met kansrekening of met het begrip "Oneindig".

Hieronder staat een verzameling beroemde paradoxen, (een beetje) gerangschikt naar onderwerp.