h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Wanneer welke Toets?
       
Er zijn er nogal wat!
Een heel leger statistici staat voor je klaar. Ze trappelen van ongeduld om jou te helpen!!!
Kijk maar:  zien ze er niet dolenthousiast uit?
       

       
Wie van deze kanjers je in de arm moet nemen hangt af van de manier waarop je je onderzoek hebt ingericht. 
Wat is er gemeten? Op welke manier?  Bij welke groepen? Wat waren de mogelijke uitkomsten? Ga zo maar door........
Om een beetje duidelijkheid te krijgen  moet je de volgende eigenschappen van je onderzoek eerst bekijken.

1. Continu of Discreet?

2. Normaal verdeeld of niet?

3. Gepaard of Ongepaard?

4.  Nominaal of Ordinaal?

5.  En groep of meerdere groepen?

       
  1 groep 2 groepen meer groepen
gepaard ongepaard gepaard ongepaard
continu normaal.

1.  z-toets
2.  t-toets

t-toets (gepaard) t-toets (niet gepaard) linear mixed ANOVA
niet  normaal. tekentoets
(med)
tekentoets Wilcoxon
(Quinn-Manley)

Friedman

Kruskal-Wallis
discreet dichotoom.

p-toets.

1.  McNemar
2.  tekentoets

1.  χ2
2.  Fisher

Cochran χ2
nominaal.          
ordinaal.          
       
Vragen die je soms eerst moet beantwoorden:
Is deze verdeling normaal?  ⇒  Gebruik de  Kolmogorov-Smirnov-test.  of de  χ2-test
Hebben deze twee normale verdelingen dezelfde variantie?  ⇒   Gebruik de F-test. (ANOVA)
       
       
       
  OPGAVEN
       
1. Hieronder staat een aantal keer de opzet van een onderzoek gegeven. Beslis voor al die gevallen welke toets(en)  je zou kunnen gebruiken.
       
  a.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)