Plateaukaart.

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
Een plateaukaart is een figuur waarmee je in beeld kunt brengen hoe ver een aantal dingen van elkaar af liggen.
Neem bijvoorbeeld 8 mensen die een enquête van 12 vragen  hebben ingevuld, waarbij er bij elke vraag 4 mogelijke antwoorden waren. Stel dat de antwoorden waren als in onderstaande tabel:
       
 

V R A A G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P
E
R
S
O
O
N
1 A A B C C B B D A A C B
2 D D A B A D A B B C B A
3 B C A D D A C C C A B B
4 A C C D B B B B A A C A
5 D B B A C A A B D B D B
6 C A B D D C A C B A A A
7 A A C D B B D C C A C D
8 D B D C A A B C A D B A
       
Een onderzoeker wil nu graag in één oogopslag zien welke personen de enquête ongeveer gelijk hebben ingevuld en welke personen juist het meest verschillend.
Hij maakt eerst een tabel waarin voor elk koppel personen staat hoeveel vragen zij hetzelfde hebben beantwoord.
Met deze gegevens zou die tabel er zo uitzien:
       
  1 2 3 4 5 6 7 8
1   0 2 6 3 3 5 3
2     2 2 3 3 0 4
3       3 2 4 4 3
4         1 3 7 3
5           2 0 3
6             4 2
7               1
       
Nu kun je als volgt een plateaukaart maken.

Zoek eerst de twee personen op die het dichtst bij elkaar zitten.
Dat is hier het koppel 4-7 met 7 vragen gelijk.  Teken twee stippen voor 4 en 1 en zet er een kring omheen. Vanaf nu beschouwen we 4/7 als één persoon.

       
Kies nu het koppel dat op de tweede plaats komt. Dan zijn 4 en 1 met 6 vragen hetzelfde. Voeg daarom een stip voor 1 toe en zet weer een cirkel om de stippen. Daar staat de afstand van persoon 1 tot de persoon 4/7. En vanaf nu is 1/4/7 één persoon.

       
Het volgende koppel is 1-7 maar die hebben we al.
Daarna komen met een score van 4 de koppels  2-8, 3-6, 3-7 en  7-6.  Ook die tekenen we erbij, waarbij de koppels 1-4-7 die er al staan worden gezien als één groepje.

Tenslotte is er nog persoon 5, die als hoogste overeenkomst 3 heeft.
Die komt dus alleen te staan.

Als je dan ook nog in elke cirkel schrijft hoe groot de afstand is (dat is het aantal verschillend beantwoorde vragen)  dan krijg je de volgende plateaukaart:

       

       
Een aardig plaatje, waarin je in één oogopslag kunt zien welk personen de vragen ongeveer gelijk en welke personen de vragen juist afwijkend beantwoordden.
       
   

driehoeksdiagram

   

afstandenboom

       
           
1. Zeven deelnemers aan een smaaktest hebben vijf gerechten geproefd, en elk van die gerechten een cijfer gegeven.
De verschillen van de door hen gegeven cijfers zijn per koppel bekeken en bij elkaar opgeteld. Dat gaf de afstandentabel hier onder.
Maak van die tabel een plateaukaart..
           
 
  1 2 3 4 5 6 7
1   11 12 12 11 10 3
2     6 11 10 13 11
3       2 3 16 11
4         11 11 13
5           13 11
6             11
         

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)