Rijen in de GR.

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Als je een rij getallen die bij een formule horen wilt uitrekenen met je TI-83, dan kun je natuurlijk die formule bij   Y1= invullen en dan bij  TABLE   kijken wat de waarden worden.
Maar dat kan ook anders.....

Stel dat de formule is  f(x) = 0,5x en je wilt de waarden van x = 4 tot en met x = 6 weten met stappen van 0,4.
Dan kun je dat als volgt invoeren:
Kies  LIST - OPS - seq(
Voer nu in  seq(0.5^X,  X ,  4  , 6  , 0.4)
Dat geeft het venster hiernaast.

daaruit lees je de getallen (afgerond) 
0,063 - 0,044 - 0,031 - 0,027 - 0,021 - 0,016  af.

De manier om zo'n rij direct in te voeren is dus:
 
LIST - OPS - seq
Seq( formule,  X,  ondergrens, bovengrens, stapgrootte)
 
Je kunt zo'n rij ook invoeren bij het MODE - seq menu.
Dat gaat op een heel andere manier. Hoe dat moet kun je in deze les  zien.
   
Wat kun je nog meer mee?
1.  Optellen

Nou, als je die rij eenmaal hebt ingevoerd kun je bijvoorbeeld alle getallen bij elkaar optellen als je daar zin in hebt.
Dat gaat dan via de optie SUM  bij LIST - MATH
Dat geeft in het voorbeeld hierboven bijvoorbeeld:
LIST - OPS - 5: seq(
seq(0.5^X,  X ,  4  , 6  , 0.4)
en dan   LIST - MATH - 5: sum(ANS)
Dat geeft als som  0,175666... . Controleer dat vooral nu eerst zelf.

2. In een lijst zetten.

Via STO→ kun je zo'n serie getallen in een lijst zetten.
Om er daarna weer allerlei berekeningen mee uit te voeren natuurlijk.
Voer in  :
LIST - OPS -  5: seq(
seq(0.5^X,  X ,  4  , 6  , 0.4)
en dan  STO→  L1
als je dan kijkt bij  STAT - EDIT  dan zie je in L1 precies jouw getallen staan.
Daarmee kun je weer allerlei berekeningen uitvoeren. Hoe dat moet zie je in de les LIJSTEN in de GR.

   
  OPGAVEN
1. Bereken door slechts één regel in je GR in te voeren: 
         
  a. 12 + 22 + 32 + 42 + ... + 302

9455

  b. 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12 + 1/13 + 1/14 + 1/15

1,23489566

  c. √10 + √20 + √30 + √40 + √50 + √60 + √70 + √80 + ...+ √300

354,44

         
2. Bereken het gemiddelde van de kwadraten  1, 4, 9, 16, 25, 36, ..., 10000
Het gemiddelde vind je bij  LIST  -  MATH  -  3: mean(
       

3383,5

         
       
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)