h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Boek I, propositie 41.
       

Een parallellogram met dezelfde basis als een driehoek en tussen dezelfde parallellen,
is het dubbele van die driehoek.

       
Neem driehoek ABC en parallellogram ABED.
Trek lijn EB. (P1)

ABC en ABC zijn gelijk  (zelfde basis tussen twee parallellen (I-37)

Maar EB verdeelt ABED in twee gelijke delen (I-34)

Dus ABED is het dubbele van ABC

       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)