© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Primitiveren met de kettingregel.
Het schema om te primitiveren is tot nu toe als volgt:

Laten we het schema toepassen op  f(x) = (2x + 1)5
stap 1. Met (      )5  zou ik gokken   (     )6 .   Probeer daarom  F(x) = (2x + 1)6
stap 2. Voor F' heb je nu de kettingregel nodig:  F'(x) = 6 • (2x + 1)5 • 2      (die laatste 2 is van de kettingregel)
Dus  F'(x) = 12 • (2x + 1)5
stap 3. Die 12 is teveel, die willen we niet, dus vermenigvuldigen we onze eerste poging met 1/12.
stap 4. De tweede poging is  F(x) = 1/12 • (2x + 1)6
stap 5. De afgeleide daarvan is  6 • 1/12 • (2x + 1)5 • 2 =  (2x + 1)5      KLOPT!!!
1. Geef een primitieve van de volgende functies:
a. f(x) = (1 - 4x)3 d. f(x) = 8/(10x + 3)2 g.  f(x) = 4 + cos(3 - 2x)
b. f(x) = (1/3x + 8)4 e. f(x) = 3/√(5 - x) h.  f(x) = √(5 - 2x)  + (6 - x)2
c. f(x) = √(5x + 1) f. f(x) = sin(6 - 4x) i.   f(x) = (2x - 1) • √(2x - 1)

2. Bereken de oppervlakte onder de volgende grafieken:
a. f(x) = 3sin(1/6πx)  tussen x = 0  en  x = 6

36/π

b. f(x) = √(2x - 16) + √(128 - 8x)  tussen x = 8 en x = 16

64

c. y =  1/(2x + 4)2  tussen x = 0 en x = 2

1/16

             
3.
             
WAARSCHUWING!!
Dat "kloppend maken" door te kijken wat er teveel is of wat er nog ontbreekt werkt alleen met constante getallen.
Daar moet géén x meer inzitten!!!
Voorbeeld:   Geef de primitieve van f(x) = (x2 + 3)2
  Hoe het niet moet.
Er staat (     )2  dus zou je eerste poging zijn  (     )3
Dat geeft  afgeleide  3 • (x2 + 3)2 • 2x     (die 2x is van de kettingregel)
Die 2x is teveel dus we vermenigvuldigen met 1/2x
Dat geeft als tweede poging  F(x) = 1/(2x) • (x2 + 3)3
Maar die is helemaal FOUT!  In beide stukken zitten x-en, dus daar staat ineens fg dus om te differentiëren moeten we de productregel gebruiken. Dat geeft grote chaos!!!!! Zo komen we nooit meer bij de oorspronkelijke f  terecht!!!

Hoe het wel moet.
Bovenstaande methode loopt vast, dus we gaan maar gewoon de haakjes wegwerken;
f(x) = (x2 + 3)2 = x4 + 6x2 + 9
De primitieve daarvan is  eenvoudig:   F(x) =  1/5x5 + 2x3 + 9x

 

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)