Integreerbare combinaties.

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
Bij het scheiden van variabelen was het steeds het doel de x-en en de y-en apart te krijgen zodat je beide kanten los van elkaar kon primitiveren. Nou zijn er sommige combinaties van x en y die je ook in één keer kunt primitiveren, zonder die x en y uit elkaar te hoeven halen.

Het is handig als je die kunt herkennen.

Neem als voorbeeld de productregel.
Die zegt het volgende:  (xy)' = 1y + xy'  = y + xy'     (bedenk dat die y een functie van x is)

Maar dat betekent dat je, als je in een differentiaalvergelijking de vorm  y + xy'  tegenkomt, je die in één keer kan primitiveren. Je moet hem alleen eventjes herkennen.

Voorbeeld 1.    Los op:  (2y + x) • y'  + y = 0   met  y(0) = 2

Doe geen moeite, scheiden van variabelen gaat echt niet lukken.

Maar kijk! Als je de haakjes wegwerkt staat er  2yy'  + xy'  + y = 0   ⇒   xy'  + y = -2yy' 
Daar links staat precies de afgeleide van  xy .
Beide kanten primitiveren geeft dan direct:   xy = -y2 + c  en de beginwaarde geeft dan  0 = -4 + c  ofwel c = 4
De oplossing is dus  xy = -y2 + 4          (met de ABC-formule zou je er nog y = ... van kunnen maken)

Zo'n vorm  y + xy'   die je handig kunt primitiveren heet een integreerbare combinatie.

Hier zijn nog een paar zulke integreerbare combinaties:
       
combinatie: is de afgeleide van:
 y + xy'   xy
x + yy' 1/2(x2 + y2)
2xy + x2y' x2y
y2 + 2xyy' xy2
(y' x - y)/x2 y/x
       
Je kunt deze regels allemaal makkelijk zelf bewijzen door die dingen aan de rechterkant van de tabel gewoon te differentiëren. Als je het leuk vindt zou je zelf nog wel meer zulke integreerbare combinaties kunnen maken. Ga vooral je gang...
       
Voorbeeld 2.  Los op:  x = 3x2 - yy'
       
Nou, dat lijkt wel wat op die tweede uit de tabel vind je niet?
x + yy'  =  3x2  kun je aan beide kanten direct primitiveren
Dat geeft  1/2(x2 + y2) =  x3 + c  ofwel   y2 = 2x3 - x2 + c   (met een nieuwe c)
       
       
         
  OPGAVEN
         
1. Los op:
         
  a. 2 • y/x + y'  = 1   met  y(0) = 1
y = 1/3x + 1/x2
         
  b. y'x - y = 2yx2     met  y(1) = -2
Je hoeft de oplossing niet als y = ... te geven
  3y = 2xy3 + 10x
         
  c. y'  = x - y/x   met  y(3) = 4  
 y = 1/3x2 + 3/x
         
         
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)