© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Uitputting.
       
De bewijsmethode van "uitputting" is zonder twijfel de saaiste van allemaal.
Kort samengevat:
       

gewoon alle mogelijkheden proberen! 

       
Nou, meer kan ik er niet over zeggen.
Hoogstens een voorbeeldje geven...

Toon aan dat elk Pythagoreïsch drietal een vijfvoud bevat.
Effe Checke:
3-4-5
5-12-13, 
7-24-25
9-40-41,

Het lijkt inderdaad te kloppen.

Je kunt dat zien door de vergelijking a2 + b2 = c2  MODULO 5 te bekijken, en dan gewoon alle gevallen langs te gaan (uitputting).
Nou is een kwadraat modulo 5 altijd gelijk aan 1 of 4.
(x2 mod 5) = (x mod 5) • (x mod 5)  en kijk maar naar alle mogelijkheden: (x mod 5 = 0 hoeft niet, want dan is x een vijfvoud en zijn we al klaar)

       
x mod 5 x2 mod 5
0 hoeft niet
1 1 • 1 = 1 mod 5 = 1
2 2 • 2 = 4 mod 5 = 4
3 3 • 3 = 9 mod 5 = 4
4 4 • 4 = 16 mod 5 = 1
       

Laten we met die 1 en 4 maar wéér alle mogelijkheden langsgaan:

a2 mod 5 b2 mod 5 (a2 + b2)mod 5
1 1 2
1 4 0
4 1 0
4 4 3

In de laatste kolom staat echter géén 1 of 4, dus de laatste kolom is geen kwadraat modulo 5, dus kan nooit gelijk zijn aan c2.

q.e.d.

       
Een van de beroemdste bewijzen door uitputting is het bewijs van Appel en Haken voor het vierkleurenprobleem. Meer daarover kun je hier lezen.
       
       
   OPGAVEN
       
1. Er zijn geen gehele getallen waarvoor geldt a2 + b2 - 8c = 6
Toon dat aan door een willekeurig geheel getal te schrijven als  4n of 4n + 1 of 4n + 2 of 4n + 3 en bekijk de kwadraten modulo 8.
       
2. (te danken aan  Paul Erdös).

Elk geheel getal kan op oneindig veel manieren geschreven worden als   ±12 ± 22 ± 32 ± ... ± k2  

Dat ga je (hopelijk) in deze opgave aantonen.
       
  a. Laat zien door te proberen dat het op minstens één manier kan voor de getallen 0, 1, 2, 3.
       
  Het getal 4 kun je schrijven als  4 = (k + 1)2 - (k + 2)2 - (k + 3)2 + (k + 4)2
     
  b. Laat zien dat dat zo is.
       
  c. Gebruik deze eigenschap en vraag a)  om te laten zien dat je alle getallen op minstens één manier als
±12 ± 22 ± 32 ± ... ± k2   kunt schrijven
       
  d. Gebruik het feit dat 4 - 4 = 0 om te laten zien dat je alle getallen op oneindig veel manieren kunt schrijven als ±12 ± 22 ± 32 ± ... ± k2
       
3. Stelling:   n7 - n is altijd deelbaar door 7
voorbeeldjes:
17 - 1 = 0 = 0 • 7
27 - 2 = 126 = 18 • 7
37 - 3 = 2184 = 312 • 7
47 - 4 = 16380 = 2340 • 7
enz.
       
  a. Toon aan dat  n7 - nn(n - 1)(n2 + n + 1)(n + 1)(n2 - n + 1)
       
  Als je n door 7 deelt dan kan de rest van die deling zes waarden aannemen.
       
  b. Toon voor elk van die zes waarden met het resultaat van a) aan dat de stelling klopt.
       
   
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)