© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Skillings-Mack  toets.
       
Voordat je deze les bekijkt moet je eigenlijk eerste de les over de Friedman-toets doornemen. Hier volgt namelijk een variatie daarop.
De Skillings-Mack toets is een uitbreiding op de Friedman toets, voor het geval dat er uit de meettabel waarden ontbreken.  Laten we aannemen dat we een meettabel hebben waarin in elke rij een aantal metingen staan  (bijvoorbeeld behandelingen) die bij één object (bijvoorbeeld een patiënt) horen.
De toets verloopt volgens de volgende stappen:
       
1. Verwijder alle rijen waar maar één meetgegeven staat.
2. Geef de metingen per rij een score van 1 tm n (als er n metingen in de rij staan). Bij gelijkspel worden de scorepunten verdeeld.
3. Alle missende meetwaarden krijgen score S = (n + 1)/2  (n is het aantal metingen in de rij)
4. Vervang nu elke score S  door  S - (n + 1)/2  (n is het aantal metingen in de rij). Dat geeft dus de afwijking van de betreffende score tot de gemiddelde score van de rij.
5. Elke score krijgt nu een weegfactor W, gegeven door:
   

 
5.  
       
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)