h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Boek II, propositie 3.
       

Als je een lijnstuk a verdeelt in a1 en a2
Dan is de rechthoek aa1  gelijk aan de som van  de rechthoek a1a2 en het vierkant op a1

       
Begin met lijnstuk ADE  (a verdeeld in a1 en a2)
Teken het rode vierkant op AD  (I-46)
Verleng BF 
Teken EF parallel aan AB (of DC)  (I-31)

Dan is de hele rechthoek gelijk aan de rode plus de groene.

       
 
       
Natuurlijk niets anders dan   a1(a1 + a2) = a12 + a1a2 
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)