h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Boek III, propositie 24.
       

Gelijkvormige cirkelsegmenten op gelijke rechte lijnen zijn gelijk aan elkaar

       
Leg lijn AB op CD.

Als de cirkelbogen dan niet samen zouden vallen, dan ligt het ene segment helemaal binnen het andere of ze snijden elkaar zoals in de onderste tekening, 
Erbinnen vallen kan niet.  (III-23)
Snijden kan ook niet want dan snijdt een cirkel een andere in meer dan twee punten, en dat is onmogelijk. (III-10)

De segmenten vallen dus samen.
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)