Een grafiek plotten.

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

En van de meest gebruikte functies van je TI-83 is het plotten van grafieken.
Daarvoor zul je vooral de 4 gekleurde knoppen hiernaast gebruiken.
"PLOTTEN" is eigenlijk hetzelfde als tekenen van een grafiek, alleen doet in dit geval je rekenmachine het werk voor je.
Het gaat als volgt:

 

 

Als je deze knop (de gele hiernaast)  indrukt kom je in het menu om een formule in te voeren. Dat ziet er z uit:
Als je wat anders in beeld hebt moet je  MODE indrukken en dan zorgen dat de vierde regel op Func staat.
Staan er al formules in, dan kun je die verwijderen door er op te gaan staan met de cursor en dan CLEAR te gebruiken.

Je kunt nu de formule invoeren waarbij de x (of welke letter je ook maar in je formule hebt staan) gegeven wordt door de "vreemde" knop hiernaast (blauw omcirkeld in de TI-83 bovenaan).

Het is nu zaak om aan te geven tussen welke waarden jouw x-as en y-as moeten bestaan. Dat gaat met de knop WINDOW (rood omcirkeld hierboven)
Je krijgt dan het beeld hiernaast.
Bij Xmin en Xmax kun je de kleinste en de grootste x-waarden die je in beeld wilt hebben invoeren. En op dezelfde manier bij Ymin en Ymax de kleinste en grootste y-waarden.

(Xscl en Yscl zijn niet zo belangrijk; ze geven aan om de hoeveel getallen er een streepje op de x-as of y-as moet komen te staan).

Druk tenslotte op GRAPH (groen omcirkeld) en je TI tekent een grafiek voor je.
Voila!

Een kind kan de was doen!
WAT KAN ER MISGAAN?
- een hele waslijst!-

Help, ik krijg  ERR:SYNTAX  in beeld. Wat moet ik doen?

Waarschijnlijk staat er een fout in je formule. Bijvoorbeeld een haakje dat wordt geopend maar niet gesloten. Als je op 2:GOTO gaat staan en dan ENTER  indrukt dan kom je op de plek van de fout in je formule.

De meest gemaakte fouten:

  haakjes missend of teveel
  het verkeerde minteken .

Help, ik krijg ERR: INVALID DIM  in beeld. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat er statistiekplots aanstaan. Als je    Y =    indrukt staat daar boven in beeld  plot1, plot2 en plot3. Die moeten niet zwart zijn! Als dat wel zo is, ga er dan met de cursor heen en druk op ENTER.

Help, ik krijg geen foutmelding in beeld, maar ook geen grafiek! Wat moet ik doen?

Controleer of het  = teken van    Y  =    wel zwart is. Als dat niet zo is, dan staat jouw formule niet aan. Ga op het = teken staan en druk op ENTER.
Als dat niet helpt kijk dan hieronder bij WINDOW.

Help, ik krijg geen x-as en y-as in beeld. Wat moet ik doen?

Met  FORMAT kun je kijken of je assen aan staan of uit  (AxesOn - AxesOff).
Als dat niet helpt kijk dan hieronder bij
WINDOW.

1. PLOT de grafieken van de volgende functies, zorg met het goede WINDOW dat je de grafiek een beetje mooi midden in je beeld hebt.
a. f(x) = 2x2 + 3  d.
b. y = 30,2x - 1  e. f(x) = 1 + √(1 + 1/x)
c. y = √x - x f.  
WINDOW.
Soms doe je "niets fout" maar krijg je toch geen grafiek in beeld. Dat komt dan omdat de grafiek buiten je beeld valt, of juist ergens zo klein in een hoekje van je beeld zit dat je het niet ziet. 
Plot bijvoorbeeld de grafieken van  Y1 = 1/(X - 500)  en  Y2 =  X^6 + 200 en je ziet waarschijnlijk beide keren niets!
Er zijn twee manieren om je WINDOW in zo'n geval toch goed te krijgen.

manier 1:  Laat je rekenmachine het doen!

Met de toets ZOOM  en dan optie 0: Zoomfit  gaat je rekenmachine zelf proberen een geschikt venster te vinden.
Mijn TI-83 geeft bij deze formules dan de vensters en grafieken hieronder.

manier 2:  Gebruik TABLE

Bij TABLE kun je gewoon zien hoe groot de y-waarden bij bepaalde x-waarden zijn. Vaak weet je uit het verhaaltje bij een opgave al wel ongeveer hoe groot de x-waarden moeten zijn, en dan kun je in de tabel kijken hoe groot de bijbehorende y-waarden, en dus Ymin en Ymax, moeten zijn. Via TBLSET kun je instellen bij welke x je tabel moet beginnen  (Tblstart) en hoe groot de stappen tussen de opvolgende x-waarden moeten zijn (DTbl)
Deze methode is eigenlijk wat beter omdat je beter in de gaten houdt wat er aan de hand is.
Bij de eerste formule zou je misschien uit de tekst kunnen opmaken dat x in de buurt van de 500 ligt. Bij TABLE zie je dan in de buurt van x = 500 waarden van y in de buurt van -0,5.
WINDOW  Xmin = 450, Xmax = 550, Ymin = -1 en Ymax = 1 geeft de grafiek hiernaast en die is natuurlijk veel mooier dan de grafiek die je rekenmachine met Zoomfit had gevonden.

Als je met n van deze beide methoden maar eenmaal een klein stukje van de grafiek in beeld hebt, kun je daarna wel proberen om de "hele"  grafiek beter of mooier in beeld te krijgen.
2. PLOT de grafieken van de volgende functies, zorg met het goede WINDOW dat je de grafiek een beetje mooi midden in je beeld hebt. Probeer speciale punten als maxima, minima en snijpunten met de x-as en y-as goed in beeld te krijgen.
a. y = x4 - 3x3 + 12 d.  
b. f(x) = 2(10 - x) e.
c. f(x) =  x3 - 10x2 + 5x - 20 f. y = √(0.01x2 - 2)
 

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)