© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

De methode van de Onbepaalde Coëfficiënten.
       
Een tweede orde differentiaalvergelijking ziet er in het algemeen zó uit:

y'' + p(x) • y' + q(x) • y + r(x) = 0

Deze les gaan we een methode bekijken om van zo'n differentiaalvergelijking een particuliere oplossing te vinden.
't Is vast didactisch niet verantwoord, maar laat ik toch maar beginnen met vier nadelen van deze methode te noemen:
       

De methode werkt alleen voor sommige r(x) functies.
De methode werkt alleen als p en q constant zijn (maar dat deden we tot nu toe eigenlijk de hele tijd al).
De algebra wordt al snel erg moeilijk.

Je moet af en toe gokken!
       
Vooral dat laatste nadeel zal voor veel wiskundigen een gruwel zijn natuurlijk.
Oké, ben je d'r nog?

De methode werkt als volgt:
Kijk goed naar de functie r(x) en gok aan de hand daarvan een oplossing; meestal eentje die er "nogal op lijkt".

Voorbeeld 1.   Geef de oplossingen van:     y'' - 4y' - 12y + 2e2x = 0
Eerst maar even de algemene oplossing zoeken. De homogene vergelijking is  y'' - 4y' - 12y = 0
Dat geeft karakteristieke vergelijking  λ2 - 4λ - 12 = 0  met als oplossingen  λ1 = -2  en λ2 = 6
De algemene oplossing is dan:   y =  A• e-2x + B• e6x  waarbij  A en B afhangen van de beginvoorwaarden.

Zo, dat was het routine-gedeelte. Nu een particuliere oplossing.....
Als ik die r(x) zo zie, en ik moet een functie gokken die een particuliere oplossing zou kunnen zijn, dan zou ik er eentje nemen die er op lijkt.  Laten we eens proberen  y = P • e2x  waarin P een nog onbepaalde coëfficiënt is (vandaar de naam van deze methode).
Vul deze gok in de vergelijking in, dan geeft dat:  4Pe2x - 2Pe2x - 12Pe2x + 2e2x = 0.
e2x (4P - 2P - 12P + 2) = 0  ⇒   -10P + 2 = 0   ⇒  P = 0,2
Gelukt!
Een particuliere oplossing is  y = 0,2e2x
De volledige oplossing is daarmee   y =  A • e-2x + B • e6x + 0,2e2x  waarbij  A en B afhangen van de beginvoorwaarden.

Let goed op:  die A en B kun je pas gaan zoeken als je de volledige oplossing (algemeen plus particulier) hebt, niet al zodra je alleen nog maar de algemene oplossing hebt. Dus pas helemaal op het eind kun je A en B gaan zoeken door de beginvoorwaarden in te vullen in de volledige oplossing.

Voorbeeld 2:    Geef de oplossingen van:     y'' - 4y' - 12y + 2sin(4x) = 0
De algemene oplossing hebben we hierboven al gevonden. Daarom direct maar door naar een particuliere oplossing.

Laten we voor de grap eens een foute gok nemen, dan zien we ook eens wat er dan precies misgaat.
Stel je kijkt naar die  2sin(4x)  en je probeert daarom als particuliere oplossing  y = P • sin(4x)
Invullen geeft:  -16Psin(4x) - 16Pcos(4x) - 12Psin(4x) + 2sin(4x) = 0
  sin(4x) • (-16P - 12P + 2) - 16Pcos(4x) = 0
Omdat dit voor elke x moet gelden moet zowel de coëfficiënt van sin4x als die van cos(4x) nul worden.
Dus moet gelden:  -16P - 12P +  2 = 0  en  -16P = 0  en dat geeft   P = 1/14  en P = 0
Dat kan dus niet!
Als we P = 1/14 kiezen dan houden we een cos(4x) over, en als we P = 0 kiezen dan houden we een sin(4x) over.

De gok was fout!

Maar deze berekeningen suggereren meteen al een betere gok. Omdat er sin(4x) én cos(4x) in de vergelijkingen voorkomen, en omdat die allebei weg moeten vallen, is het misschien een idee om ook iets met sin(4x) én cos(4x) te gokken.
Probeer als particuliere oplossing daarom  y = P • sin(4x) + Q • cos(4x)
Invullen geeft:  -16Psin(4x) - 16Qcos(4x) - 4Pcos(4x) + 4Qsin(4x) - 12Psin(4x) - 12Qcos(4x) + 2sin(4x) = 0
  sin(4x) • (-16P + 4Q - 12P + 2) +  cos(4x) •(-16Q - 4P - 12Q) = 0
  -28P + 4Q + 2 = 0  en  -28Q - 4P = 0
De tweede vergelijking geeft  P = -7Q en dan geeft daarmee de eerste vergelijking Q = -0,01
Dat geeft als particuliere oplossing:  y = 0,07 • sin(4x) - 0,01 • cos(4x).
       
         
1. Gegeven is de differentiaalvergelijking   y'' - 4y' + 3y  + 2x2 - 6x + 1 = 0
         
  a. Geef een algemene oplossing van de homogene differentiaalvergelijking.
         
  b. Probeer de particuliere oplossing   = P • x2   en laat zien dat dat niet een goede gok was.
         
  c. Probeer de particuliere oplossing  y = P • x2 + Q • x + R, en los P, Q en R op.
       

-2/3, 2/9, 11/27

  d. Geef een volledige oplossing van deze differentiaalvergelijking als  y(0) = 0 en y'(0) = 0
         
         
2. Geef een particuliere oplossing van de differentiaalvergelijking:    2y'' - 2y + 2sinx - 3cosx = 0
         
         
En nu naar de lastigere gevallen.
       
We hebben tot nu toe al "gokken" gezien met een exponentiële functie, met een sinus of cosinus functie, en met machtsfunctie (opgave 1). Bij een exponentiële functie gokten we weer een zelfde exponentiële functie. Bij een sinus of cosinus functie gokten we een combinatie van sinus en cosinus. Bij een machtsfunctie gokten we een zelfde machtsfunctie.

Hoe is het als er een combinatie van exponentiële-  en /of  machts-  en/of  sinus/cosinus- functies voorkomt?
       
1.  Een combinatie van verschillende termen.
       
Dat is een makkie als je je het volgende maar realiseert:.
       
Als y1 een  oplossing is van  y'' + py' + qy + r1 = 0
en als  y2  een oplossing is van  y'' + py' + qy + r2 = 0

Dan is  y1 + y2 een oplossing van   y'' + py' + qy + r1 + r2 = 0
       
Waarom ook weer? Nou, vul die y1 + y2 maar in:
 (y1 + y2)'' + p(y1 + y2)' + q(y1 + y2) + r1 + r2
y1'' + y2'' + py1' + py2' + qy1 + qy2 + r1 + r2
= y1'' + py1'  + qy1 + r1 y2'' + py2' +  qy2 + r2
= 0 + 0 = 0

Deze eigenschap gaan we nu natuurlijk in de omgekeerde volgorde gebruiken: 
we splitsen de vergelijking  y'' + py' + qy + r1 + r2 = 0  in twee aparte vergelijkingen (eentje met r1 en eentje met r2). Vervolgens lossen we die apart op, en we tellen tenslotte de beide gevonden particuliere oplossingen weer bij elkaar op.
       
2.  Een combinatie van verschillende factoren.
       
Voorbeeld 1
Geef een particuliere oplossing van de vergelijking   y'' +  5y' + 6y  + 2ex•cos3x = 0

Voor het gedeelte  2ex  zouden we graag proberen of  y = P • ex  misschien een oplossing is.
Voor het gedeelte  cos3x  zouden we graag proberen of  y =  Q•cos3x + R•sin3x  een oplossing is.
Voor het gezamenlijke stuk  2ex•cos3x   lijkt dan   y =  P • ex (Qcos(3x) + Rsin(3x))  een mogelijkheid.

Maar dat gaat niet goed, immers als we dat invullen dan geeft dat twee vergelijkingen met P en Q (eentje voor de sin3x stukken en eentje voor de cos3x stukken). En twee vergelijkingen met drie onbekenden, dat valt niet op te lossen.

Het is allemaal echter een kwestie van een soort gezichtsbedrog. Kijk daar in die poging voor y staan op het oog wel drie onbekenden, maar als je de P binnen de haakjes brengt dan zijn het er nog maar twee!
Kijk maar:  P • ex (Qcos(3x) + Rsin(3x)) = ex (PQcos(3x) + PRsin(3x))  = ex(Mcos3x + Nsin3x)
Vul daarom deze laatste vergelijking in:

y ex(Mcos3x + Nsin3x)
y' =  (productregel) = ex (Mcos3x + Nsin3x) + ex(-3Msin3x + 3Ncos3x)
y'' = (weer productregel)
    =  ex (Mcos3x + Nsin3x) + ex(-3Msin3x + 3Ncos3x) + ex(-3Msin3x + 3Ncos3x) + ex(-9Mcos3x - 9Nsin3x)

Dat geeft:
ex (Mcos3x + Nsin3x) + ex(-3Msin3x + 3Ncos3x) + ex(-3Msin3x + 3Ncos3x) + ex(-9Mcos3x - 9Nsin3x) +
5ex (Mcos3x + Nsin3x) + 5ex(-3Msin3x + 3Ncos3x) + 6ex(Mcos3x + Nsin3x) + 2ex•cos3x  = 0

Herrangschikken:
exsin3x(N - 3M - 3M - 9N + 5N - 15M + 6N) + excos3x(M + 3N + 3N - 9M + 5M + 15N + 6M + 2) = 0
 exsin3x(3N - 21M) + excos3x(21N + 3M + 2) = 0
  N = 7M  en   21N + 3M + 2 = 0
 M = -2/150 = - 1/75  en  N = -7/75
Dat  geeft de particuliere oplossing  y = -1/75ex( cos3x + 7sin3x)
       
Andere combinaties:
       
Bij  y'' + 4y' + 3y  + e2x(2x2 + 4x - 6) = 0
zou ik proberen   y = Pe2x • (Qx2 + Rx + S)
maar dat is hetzelfde als  e2x•(Kx2 + Lx + M)
Je krijgt na herrangschikken ook drie stukken, nl met  x2e2x en  met  xe2x  en met  e2x . Klopt!
       
Bij   y'' + y' + 6y  + sin2x • (3x - 8) = 0
zou ik proberen   y = Psin2x • (Qx + R) + Tcos2x • (Ux + V)
maar dat is hetzelfde als  y = sin2x • (Kx + L) + cos2x • (Mx + N)
Je krijgt na herrangschikken ook vier stukken, nl met   xsin2x en met sin2x  en met  xcos2x  en met cos2x. Klopt!
       
Ik hoop dat het idee duidelijk is......
       
         
3. Vind een particuliere oplossing voor deze laatste twee voorbeelden.
         
4. Welke particuliere oplossing zou je voor de volgende differentiaalvergelijkingen proberen? (je hoeft ze niet op te lossen)
         
  a. y'' - 5y' + 6y = 4e3x•cos(5x)
         
  b. y'' - 4y' + 3y  + (2x2 - 3x)cosx = 0
         
  c. y'' - 2y' - 8y = ex(2x - 1)sin(2x)
         
5. Geef een particuliere oplossing van de volgende differentiaalvergelijkingen:
         
  a. y'' + 6y' + 5y + e2x - 2cosx = 0
         
  b. y'' - 3y' - 10y  + 3sin2x = ex 
         
  c. y'' - 5y' + 4y  + x2 - 2x = xe2x
         
Kijk altijd naar de oplossing van de homogene vergelijking.
       
Als je dat niet doet, dan kun je er lelijk intuinen.
Neem de volgende differentiaalvergelijking:    y'' - 6y' + 8y + 3e4x = 0
Als je als particuliere oplossing probeert  y = P • e4x  dan geeft dat bij invullen:  16Pe4x - 24Pe4x + 8Pe4x  + 3 = 0
Maar dat geeft  3 = 0 !!!!!!!

Wat is er misgegaan?
Nou, de homogene vergelijking is  y'' - 6y' + 8y = 0  met karakteristieke vergelijking  λ2 - 6λ + 8 = 0
Dat geeft λ1 = 2  en λ2 = 4 en als oplossing  y = A• e2x + B• e4x
Kijk:  die poging  Pe4x om de particuliere oplossing te vinden is gewoon een oplossing van de homogene vergelijking.

Hoe omzeilen we dit probleem?
Nou, op dezelfde manier waarop we het probleem oplosten als we uit de karakteristieke vergelijking maar één l vonden.
Dan probeerden we als tweede oplossing xeλx , weet je nog?
Probeer daarom nu de particuliere oplossing  y = Pxe4x
Dat geeft:  y' = Pe4x + 4Pxe4x  en  y'' = 4Pe4x + 4Pe4x + 16Pxe4x
Invullen in de differentiaalvergelijking:  4Pe4x + 4Pe4x + 16Pxe4x - 6(Pe4x + 4Pxe4x ) + 8Pxe4x + 3e4x = 0
Herrangschikken:  e4x(4P + 4P - 6P + 3) + xe4x(16P - 24P + 8P) = 0
Dat geeft  P = -1,5 en als particuliere oplossing  y = -1,5xe4x

De moraal:

Schrijf jouw gok eerst uit als een serie termen (haakjes wegwerken dus).
Als sommige termen al in de oplossing van de homogene vergelijking voorkomen,
maak dan een nieuwe gok door daar een extra x voor te zetten.

       
Voorbeeld.
Geef een particuliere oplossing van   y'' - 8y' + 25y = e4xsin3x
De homogene vergelijking heeft als karakteristieke vergelijking  λ2 - 8λ + 25 = 0
Dat heeft twee complexe oplossingen:  λ = 4 + 3i en  λ = 4 - 3i
De oplossing van de homogene vergelijking is dan  y = A e4x •(cos3x + isin3x)

Een gok voor de particuliere oplossing zou eigenlijk zijn  y = e4x(Psin3x + Qcos3x)
Maar die termen staan (op een constante na) beiden ook al in de oplossing voor de homogene vergelijking.
Zet er daarom een x voor en probeer:    y = xe4xPsin3x + xe4xQcos3x
Dan geeft (met een heleboel productregels):

y' = e4xPsin3x + 4Pxe4xsin3x + 3xe4xPcos3x + e4xQcos3x + 4xe4xQcos3x - 3xe4xQsin3x

y
'' = 4e4xPsin3x + 3e4xPcos3x
       + 4Pe4xsin3x + 16Pxe4xsin3x + 12xPe4xcos3x
      
+ 3e4xPcos3x + 12xe4xPcos3x - 9xe4xPsin3x
       +
4e4xQcos3x - 3e4xQsin3x
       + 4e4xQcos3x + 16xe4x Qcos3x - 12xe4xQsin3x     
       - 3e4xQsin3x - 12xe4x Qsin3x - 9xQe4xcos3x

Invullen in de differentiaalvergelijking:
4e4xPsin3x + 3e4xPcos3x + 4Pe4xsin3x + 16Pxe4xsin3x + 12xPe4xcos3x + 3e4xPcos3x + 12xe4xPcos3x - 9xe4xPsin3x
+
4e4xQcos3x-3e4xQsin3x + 4e4xQcos3x +16xe4xQcos3x-12xe4xQsin3x-3e4xQsin3x-12xe4xQsin3x - 9xQe4xcos3x
-8e4xPsin3x + -32Pxe4xsin3x - 24xe4xPcos3x - 8e4xQcos3x - 32xe4xQcos3x + 24xe4xQsin3x
+ 25xe4xPsin3x + 25xe4xQcos3x =  e4xsin3x

Herrangschikken: (ik laat die e4x weg, die zit overal in):
sin3x(4P + 4P - 3Q - 3Q - 8P - 1) + xsin3x(16P - 9P - 12Q  - 12Q - 32P + 24Q + 25P) +
+ cos3x(3P + 3P + 4Q + 4Q - 8Q) + xcos3x(12P + 12P   +16Q - 9Q -24P - 32Q + 25Q) = 0

  sin3x(-6Q - 1) + xsin3x(0) + cos3x(6P) + xcos3x(0) = 0

Dat geeft  Q = -1/6 en P = 0

De particuliere oplossing is daarom:     y = -1/6xe4xcos3x.
         
6. Welke "gok"  voor de particuliere oplossing zou je in de volgende gevallen maken?
         
  a. y'' + 2y' - 15y = 2x + 4 + e3x
         
  b. y'' - 4y' + 3y = e2x(1 - ex)
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)