h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. Zie de figuur hiernaast.
Door de toppen  (0, √2) en (-a, 0)  van een ellips  wordt een lijn l getrokken.

De raaklijn in punt P van de ellips is evenwijdig aan deze lijn l

Toon aan dat de y-cordinaat van P gelijk is aan 1, onafhankelijk van de waarde van a.
       
2. Een ellips heeft brandpunten  (9, 20) en (49,55).
Verder raakt de ellips de x-as.

Hoe lang is de lange as van de ellips?

 

     

  85 

       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)