© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. Examenvraagstuk HAVO Wiskunde B, 2007.

In deze opgave gaat het over functies die de som zijn van een machtsfunctie met een functievoorschrift van de vorm  xp  (met p > 1) en de eerstegraads functie k  met het functievoorschrift  k(x) = -6x + 5
Zo zijn voor p = 2 en p = 3 de functies f en g gegeven door:
f(x) = x2 - 6x + 5
g(x) = x3 - 6x + 5
In onderstaande figuur zijn de grafieken van f en g, alsmede de lijn k getekend.
       
 

       
  Zowel de lijn k als de grafieken van f en g  gaan door het punt M(0,5)
       
  a. Onderzoek met behulp van differentiëren of de hellingen van deze drie grafieken in dit punt gelijk zijn.
     

JA:  -6

  De grafiek van g snijdt de x-as in drie punten.
Het functievoorschrift van g is ook te schrijven als  g(x) = (x - 1)(x2 + x - 5).
       
  b. Bereken langs algebraïsche weg de exacte x-coördinaten van de drie snijpunten van de grafiek van g met de x-as.
     

1 en 1/2 ±1/221

       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)