h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Bereken de vraagtekens in de volgende figuren.
       
 
       
Snowworld in Landgraaf heeft de langste indoor skipiste van Nederland.
De rode piste daar daalt in een rechte lijn met een constante heling van 12°  en heeft een totaal hoogteverschil van 108 meter.

Bereken hoe lang de piste hemelsbreed is.

Bereken de vraagtekens in de volgende figuren.
       
 

       
De afmetingen zijn als in de figuur aangegeven.
 
De driehoek heeft geen rechte hoek!!

Bereken de lengte van het vraagteken in de driehoek hiernaast.

 

       
5. Landmeter A meet tussen de lijn met de bodem en de lijn naar de top van de Martinitoren een hoek van 68°
Landmeter  B, die precies aan de andere kant van de toren staat, maar niet even dicht erbij als landmeter A, meet een hoek van 78°

De landmeters staan 60 meter uit elkaar.

Berken de hoogte van de Martinitoren.
       
       
       
6. Een auto rijdt een berg op over een weg met een hellingshoek van 8.
Hoeveel meter is de auto gestegen als hij hemelsbreed 2 km heeft afgelegd?
       
7. Hoek A van een rechthoek wordt in drie gelijke delen verdeeld.

AD = 1

Bereken de omtrek van driehoek ABC.

       
8. In een rechthoekige driehoek ABC met rechte hoek B is AC = 4. 
BD staat loodrecht op AC
DE staat loodrecht op AB
EF staat loodrecht op AC

Toon aan dat EF = 4sinαcos3α

       
9. Een golfer mikt op een hole die zich op precies 200 m afstand bevindt
Een golfer slaat de bal inderdaad precies 200 m ver weg. Hij slaat de bal echter niet precies in de goede richting, maar (in het bovenaanzicht) met een afwijking van 2.
       
 

       
10. Op een eiland in een meer ligt een huis C.
Ook in punt B staat een huis.
De afstand BC is zonder boot niet direct te meten.

AD = 15 km
De hoeken ABC en CAB zijn gelijk aan 34 en 8 zoals aangegeven.

Hoe ver liggen de huizen B en C van elkaar af?

 

     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)