1. a. sin(65) = x/14
x = 14 sin(65) = 12,69
       
  b. sin(54) = 15/x
x
= 15/sin(54) = 18,54
       
  c. cos(x) = 4/7
x = cos-1(4/7) = 55,15°
       
  d. tan(x) = 6/9
x = tan-1(6/9) = 33,69°
       
  e. cos(48) = x /15
x = 15 cos(48) = 10,04
       
  f. tan(50) = 10/x
x
= 10/tan(50) = 8,39
       
  g. cos(x) = 4/20
x = cos-1(4/20) = 78,46°
       
  h. sin(44) = 9/x
x
= 9/sin(44) = 12,96
       
  i. tan(80) = x/10
x = 10 tan(80) = 56,71
       
  j. cos(75) = 13/x
x
= 13/cos(75) = 50,22
       
  k. tan(x) = 9/8
x = tan-1(9/8) = 48,37°
       
  l. sin(x) = 14/17
x = sin-1(14/17) = 55,44°
       
2. tan(12) = 108/lengte hemelsbreed
lengte hemelsbreed = 108/tan(12) = 508 meter
     
3.

     
  a, tan(ACB) = 14/8  geeft  ∠ACB = 60,25°
tan(ADB) = 14/12 geeft ∠ADB = 49,40°  dus dan is ∠BAD = 40,60° en dan is  ∠CAD = 49,40°
Dan is ∠CEA = 180° - 60,25° - 49,40° = 70,35°.
     
  b. sin(35) = CD/10  geeft  CD = 10sin(35) = 5,74
Teken BE loodrecht op AC
Dan is  sin(17,5) = AE/10  dus  AE =3,01
AC = 6,02
AD2 = 6,022 - 5,742   geeft  AD = 1,81
     
4. Verleng AB tot AC zodat AC loodrecht op DC staat.

sin(32) = DC/12  dus  DC = 12sin(32) = 6,359
cos(32) = AC/12  dus  AC = 12cos(32) = 10,177

Pyhthagoras:  BC2 = 82 - 6,3592   dus  BC = 4,854
AB = 10,177 - 4,854 = 5,323
 

       
5. Noem de hoogte van de toren x
Landmeter A:
tan(68) = x/afstand tot de toren
Dus afstand tot de toren  = x/tan(68)

Op dezelfde manier geldt voor landmeter B: 
afstand tot de toren  = x/tan(78)

x/tan(68) + x/tan(78) = 60
Dat geeft  x = 97,3 meter