© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1. Examenvraagstuk HAVO Wiskunde B, 2017-I
       
  De functie is gegeven door  f(x) = 1/(2x + 3)
De grafiek van heeft een snijpunt A met de y-as. De lijn l is de raaklijn aan de grafiek van in A.
Zie de figuur.
       
 

       
  Een vergelijking van l is  y = -2/9x + 1/3
       
  a. Toon dit op algebraļsche wijze aan.
       
  b. Bereken exact de afstand van l tot de oorsprong.
     

√(9/85)

2. Voor welke a snijden de grafieken van y = ax2  en  y = 4/x elkaar loodrecht?
     

a = 1/8

3. Voor welke p snijden de grafieken van  y = x2 + 8x en  y = 1/x + elkaar loodrecht?
     

47,75 en -11,5

       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)