h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
1. Benader door middel van lineaire interpolatie de waarde van het vraagteken in onderstaande tabellen.
Rond je antwoord, indien nodig,  af op twee decimalen
       
  a.
x 14 21 25 31 40 47
y 2,8 7,4 9,1 ? 17,8 21,5
       
  b.
P   2,1 8,3 14,7 22,2 34,1
t 1022 1245 2467 ? 5034
       
  c.
W -1,12 -3,68 -8,29 -11,42 -18,45
q 32,5 ? 14,3 9,2 -1,6
       
2. a. Op een mooie zomerse dag is het om 7:00 uur 's morgens al 14°C  en  om 15:15 's middags is de temperatuur opgelopen tot  22 °C
Bereken met lineaire interpolatie na hoeveel tijd de temperatuur 19°C was.
       
  b. Ik had mij na een weddenschap helemaal kaalgeschoren, maar na 50 dagen waren mijn langste haren alweer 1,8 cm lang.
Bereken met lineaire interpolatie na hoeveel dagen die haren 1 cm lang waren.
     
3. Op de thermometer hiernaast zie je twee verschillende  temperatuurschalen.

Wij in Nederland gebruiken meestal de Celsius-schaal.
In de Verenigde Staten gebruikt men de Fahrenheitschaal.

Op de thermometer hiernaast zie dat bij 60 °C  precies 140 °F hoort en bij 210 °C hoort 410 °F

Bereken met lineaire interpolatie hoeveel graden Fahrenheit hoort bij het kookpunt van water (100 °C)

       
4. Voor het aantal elektrische auto's in Nederland  in maanden vanaf 1 januari 2020 geldt de volgende tabel
       
 
aantal ( 100000) 98 108 120 132 146 162 179 198 219 242 258
maanden 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
       
  a. Als iemand in maart 2020 met de gegevens van januari en maart uit dat jaar door middel van lineair extrapoleren zou berekenen hoeveel elektrische auto's er in  januari 2023  (t = 37), welke waarde zou hij dan vinden?
       
  b. Welke waarde voor de het aantal auto's in januari 2023 zou iemand vinden die de gegevens van januari en maart van 2022 gebruikt?
       
  c. Leg duidelijk uit hoe het komt dat de antwoorden op de vragen a en b van elkaar verschillen.
       
5.

Het lijkt goed te gaan met het terugdringen van het aantal rokers in de Nederland. In 2021 rookte 20,6% van de bevolking van 18 jaar en ouder. In 2014 rookte nog 25,7% van de  volwassen bevolking.

Neem aan dat dit gebruik lineair afnam en ook na 2021 op dezelfde wijze lineair blijft afnemen.
Neem ook aan dat de bevolking van Nederland steeds even groot is.

Bereken hoeveel procent van de Nederlanders dan in 2025 nog zal roken..

       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)