Rekenen met machten (1)  
Voor je kunt beginnen aan functies met machten moet je eerst een paar eenvoudige basisberekeningen met machten kennen en kunnen gebruiken.
 
Eerst wat namen: het getal dat op de grond staat heet het GRONDTAL en het getal dat in de lucht hangt heet de EXPONENT.

1. machten vermenigvuldigen.
Met getallen is het simpel: 

35 • 34 = (3 • 3 • 3 • 3 • 3) • (3 • 3 • 3 • 3) = 3 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3 = 39

Waar komt het op neer:  Als de grondtallen gelijk zijn kun je machten die met elkaar worden vermenigvuldigd samennemen. Dat doe je door de exponenten op te tellen. In formule:

ga • gb = ga + b

   
2.  machten vermenigvuldigen.
Andersom kan het ook:  als de machten gelijk zijn maar de grondtallen verschillend kun je ze ook samennemen, bijvoorbeeld: 

34 • 24 = 3 • 3 • 3 • 3 • 2 • 2 • 2 • 2 = (3 • 2) • (3 • 2) • (3 • 2) • (3 • 2) = 6 • 6 • 6 • 6 = 64

In formulevorm:
   
 

 xa • ya = (xy)a

3. machten van machten.
Als je iets tot-de-macht doet, en dan het resultaat wιιr tot de macht gebeurt er dit:
(32)4 = (iets)4 = (iets) • (iets) • (iets) • (iets) = 32 • 32 • 32 • 32 = (3 • 3) • (3 • 3) • (3 • 3) • (3 • 3) = 38
Je ziet dat je in dit geval de exponenten met elkaar moet vermenigvuldigen:

(ga)b = ga • b

   
Vergelijkingen oplossen.
   
Soms kun je vergelijkingen met machten oplossen door al die machten met het zelfde grondtal te gaan schrijven.
Als het lukt om een vergelijking zσ te schrijven:
   
 

g(......) = g(........)

   
Waarbij die g's dus gelijk zijn, dan mag je die g-machten weglaten en dan blijft er over
(.....) = (.....)

Voorbeeld:     Los op   42x =  8 · 2x
Oplossing:  ga er allemaal machten van 2 van maken!!
 42x =  8 · 2x
(22)2x = 23 · 2x
24x = 23 + x
En nou staat er  2(....) = 2(.....)  dus dat mag je weglaten:
4x = 3 + x
x
= 1,5

Leuk Trucje.

Als je de vergelijking   3x + 3x +  3x  = 9x  wilt oplossen, dan kun je van die 9x  ook wel een 3-macht maken, dat gaat zσ:
3x + 3x +  3x  = 9x = (32)x = 32x

Maar nou staan er nog steeds veel te veel machten in de vergelijking.
Maar omdat daar aan de linkerkant drie keer hetzelfde staat mag je ook wel schrijven 
3x + 3x + 3x = 3 · 3x   net zoals zou gelden dat a + a
+ a = 3 · a
Dan staat er in de vergelijking   3 · 3x = 32x 
3x + 1 = 32x
x
+ 1 = 2x
x = 1
Klaar!!!!
   
   
  OPGAVEN
1. Schrijf de volgende uitdrukkingen in de vorm  y = B • gx  en zo eenvoudig mogelijk:
   
a. y =  6 • 23x
b. y =  0,125 • 8x + 3
c. y =  5 • 23x • 3
d. y =  2 • 3x • 3x + 2
e. y =  2 • 1,53x • 4 • 1,5x + 2
f. y = 0,34x + 2
g. y = 10 • 23x + 4
h. y = 3x • 34x • 5
i. y = 5x • 2 • 5x+3
j. y =  2 • 5x + 5x + 1
2. De functies f en g zijn gegeven door   f(x) = 34x - 2  en  g(x) = 3 • 3x
Bereken op algebraοsche wijze de coφrdinaten van het snijpunt van de grafieken van f en g.
   
3. Schrijf zo eenvoudig mogelijk als ab:   
 

 

4. Hoeveel gehele waarden van x voldoen aan:    2x + 4 • 8x + 4 = 42x + 8  ?
   
5. Gegeven zijn de functies  f(x) = 8x - 2x  en   g(x) = 3 · 2x
  Bereken op algebraοsche wijze de coφrdinaten van het snijpunt van de grafieken van f en g.
 
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)