© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Schrijf de volgende uitdrukkingen in de vorm  y = B • gx  en zo eenvoudig mogelijk:
     
  a. y =  4 • 32x
  b. y =  0,5 • 4x + 2
  c. y =  3 • 22x • 2
  d. y =  5 • 4x • 4x + 1
  e. y =  3 • 1,82x • 6 • 1,8x + 1
  f. y = 0,22x + 3
  g. y = 20 • 34x + 5
  h. y = 2x • 22x • 4
  i. y = 6x • 3 • 6x+1
  j. y =  4 • 3x + 3x + 2
       
Examenopgave HAVO Wiskunde B, 2010

De functies f en g zijn gegeven door   f(x) = 24x + 1  en  g(x) = 4 • 4x
Bereken op algebraďsche wijze de coördinaten van het snijpunt van de grafieken van f en g.
       
Schrijf zo eenvoudig mogelijk als ab:     
 

       
Hoeveel gehele waarden van x voldoen aan:    3x + 7 • 9x + 4 = 27x + 5  ?
       
De functies f en g zijn gegeven door     f(x) = 9x - 2 · 3x  en   g(x) = 25 · 2x
Bereken op algebraďsche wijze de coördinaten van het snijpunt van de grafieken van f en g.
       
       
6. Waaraan is 88 gelijk?
    a.  de tweede macht van 44 
b.  de derde macht van 44 
c.  de vierde macht van 44 
d.  de achtste macht van 44 
e.  de zestiende macht van 44
       
7. Welke van de volgende vijf is niet gelijk aan de overige vier? 
       
 

(24)8    en    (42)8   en  216 • 162  en   216 • 216  en   48 • 48

       
8. Als xx = 5  waaraan is dan  5x5x   gelijk?
a.  52
b.  53
c.  54
d.  55
e.  56
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)