h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Een kromme door de toppen.
       
       
       
       
 
OPGAVEN
 
1. Gegeven zijn de functies: 
 

       
  Geef een vergelijking van de kromme door de toppen van de grafieken van deze functies.
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)