TWEE TEAMS KIEZEN

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Hoe vaak komt het niet voor dat er uit een groep mensen twee teams gekozen moeten worden!
De meest simpele manier was altijd dat er twee personen om en om een teamlid mochten kiezen. Maar die methode is duidelijk in het voordeel van degene die mag beginnen, immers die kiest altijd een net iets betere speler dan de ander.
Een betere manier is al om de eerste 1 medespeler te laten kiezen, dan de tweede 2, dan de eerste weer 2, enz.

De wiskundige Bryan Dawson vond een nog betere manier om twee teams samen te stellen.
Voor twee personen is een bekende strategie "de één mag verdelen, de ander mag kiezen", maar die methode werkt hier niet altijd omdat:

  • we hebben met gehele spelers te maken; een discrete verdeling.
  • niet alle spelers hoeven te worden gekozen.

Dawson ontwikkelde de volgende manier:

stap 0 twee personen gooien met een munt om te bepalen wie eigenaar 1 en wie eigenaar 2 wordt.
stap 1 eigenaar 1 kiest twee teams van n spelers.
stap 2 eigenaar 2 kiest één van die teams en geeft het andere aan eigenaar 1.
stap 3 om de beurt (te beginnen met eigenaar 2) mogen de eigenaars spelers uit hun team wisselen met nog niet gekozen spelers. Willekeurig veel per keer. Dit proces stopt als geen van beiden meer wil wisselen of als er twee teams staan die al eerder er waren.