Een erfenis verdelen.

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Het eerlijk, zonder ruzie, verdelen van een erfenis is een constante bron van familieruzies. Toch is er een eenvoudige wiskundige manier om een erfenis naar ieders tevredenheid te verdelen. Ja, met deze verdeelmanier zal na afloop iedereen zelfs vinden dat hij meer dan zijn rechtmatige deel heeft gekregen!!

Laten we een aannemen dat er vier voorwerpen verdeeld moeten worden:  een auto, een huis, een antieke kast en een porseleinen vaas. Er zijn drie kinderen waaronder deze 4 voorwerpen moeten worden verdeeld, laten we ze Arnold, Betty en Chris noemen.

Eerst laten we elk van deze drie erfgenamen inschatten wat de waarde van elk van de voorwerpen voor hen is, en die bedragen opschrijven en in een enveloppe doen.
Als alle enveloppen open worden gemaakt ziet dat er bijvoorbeeld zó uit:

  Arnold Betty Chris
huis € 120.000 € 140.000 € 150.000
auto €  37.000 €  28.000 €  35.000
kast €  40.000 €  37.000 €  35.000
vaas €  25.000 €  30.000 €  28.000

Vervolgens gaat elk voorwerp naar degene die er het meest voor heeft geboden. Dat betekent hier dat het huis naar Chris gaat, de auto naar Arnold, de kast naar Arnold en de vaas naar Betty.

Tot nu toe lijkt het nog niet erg eerlijk, maar nu volgt de eindafrekening:
Nu tellen we eerst hoeveel elke erfgenaam denkt dat een eerlijk aandeel voor hem of haar zal zijn. Dat zal steeds een derde zijn van de totale waarde van de erfenis, zoals hij die heeft gewaardeerd.

Arnold Betty Chris
huis € 120.000 € 140.000 € 150.000
auto €  37.000 €  28.000 €  35.000
kast €  40.000 €  37.000 €  36.000
vaas €  25.000 €  32.000 €  28.000
totaal €  222.000 € 237.000 € 249.000
eerlijk deel €    74.000 €   79.000 €   83.000

Dan volgt de afrekening per persoon:

Arnold  vindt dat €74.000 een eerlijk deel is, en hij heeft de kast gekregen, die volgens hem  40.000 waard is en de auto die 37000 waard is. Dat betekent dat hij zelf vindt dat hij €40.000 + €37000 - €74.000 = €3.000 teveel heeft gekregen. Dit bedrag stort hij in de pot.

Betty  vindt dat € 79.000 een eerlijk deel is, en zij heeft de vaas gekregen die volgens haar €32.000 waard is. Zij krijgt daarom uit de pot nog €47.000

Chris vindt dat € 83.000 een eerlijk deel is, en hij heeft het huis gekregen dat volgens hem €150.000 waard is. Daarom zal hij het eerlijk vinden om nog  €67.000 in de pot te storten.

Na afloop, als iedereen al vindt dat hij een eerlijk deel heeft gekregen, zit er in de pot 
 €3.000 - €47.000 + €67000 = €23.000
Dit bedrag kunnen de erfgenamen nog onder elkaar verdelen zodat ieder nog eens €7666,67 meer krijgt dan wat hij al als zijn eerlijke deel beschouwde.

Alleen maar tevreden gezichten dus!!!!!

Dit systeem gaat van twee aannames uit:
1.    ieder moet genoeg geld hebben om te kunnen betalen voor wat hij "teveel" krijgt.
2.    aan elk voorwerp moet een prijs toegekend kunnen worden.