Deze is makkelijk.

Vanwege symmetrie is Z het middelpunt van de cirkels en het zwaartepunt van de driehoek.
Teken de zwaartelijn AB.
Die wordt door Z in stukken verdeeld die zich verhouden als AZ : ZB = 1 : 2.
Maar AZ = R = straal van de cirkel.

Dus  ZB = straal kleine cirkel = 1/2R.

oplossing 1/2R.