Uit hoeveel sommen komt 20?
Hoeveel verschillende optelsommen met positieve gehele getallen (niet 0) zijn er waar 20 uit komt? 
(4 + 11 + 5 is verschillend van 5 + 11 + 4).