Een rij zonder enige regelmaat?
Een rekenkundige serie bestaat uit drie of meer getallen die een constant verschil hebben. Bijvoorbeeld  25 - 29 - 33. We vragen ons af of er een rij opklimmende gehele getallen bestaat zonder een rekenkundige serie erin. De rij van de priemgetallen (2,3,5,7,11,13,....) valt bijvoorbeeld af, want daar zien we direct de serie  3-7-11 in.
Construeer een rij zonder rekenkundige series. Begin met 0,1,... en probeer elke keer het kleinst mogelijke getal toe te voegen. Is er een snelle manier te vinden om zo'n rij te maken?