Laten we een "formule"  proberen te maken voor de waarde van een baan.
Omdat de waarde van een baan omgekeerd evenredig is met het aantal mensen waarmee iemand een kamer deelt, is de meest voor de hand liggende poging:


Waarbij W de waarde van de baan is, en k het aantal mensen bij je op de kamer.
Het mooie van deze functie is, dat de totale waarde van alle banen op het kantoor gelijk is aan het aantal kamers op kantoor, immers van elke kamer is de totale waarde van alle mensen samen gelijk aan   k 1/k = 1

In de beginsituatie is de totale waarde op het kantoor dus n.

Als er k kamers bijkomen is de totale waarde van het hele kantoor gelijk geworden aan n + k

Maar hoe is het met de waarde per persoon?
Van één persoon is de waarde toegenomen van  1/p  naar  1/q   (p ³ q)
Omdat dat twee getallen tussen 0 en 1 zijn, is de waardetoename minder dan 1.

De waarde van het hele kantoor is dus met k toegenomen, en de waarde van elke persoon met minder dan 1.
Dan moeten er wel meer dan k mensen gepromoveerd zijn!