Kijk naar de som van de hoeveelheden van twee dingen:

zilver + goud = Z + G
goud + diamanten = G + D
zilver + diamanten = Z + D

Bij het wegnemen van twee soorten wordt díe som twee kleiner, en blijven de andere sommen gelijk
Als bijv. zilver en goud worden weggenomen wordt Z + G twee kleiner, en blijven  G + D en Z + D gelijk (immers er komt eentje bij en er gaat eentje af).
De sommen zijn in het begin  respectievelijk  113, 101 en 68

De enige som die nul kan worden door steeds met 2 te verlagen is 68 (Z + D)
Daarom zijn er aan het eind alleen nog maar goudstukken in zijn kluis.