VWO WII, 1977 - II

 

1. In R3 zijn ten opzichte van een orthonormale basis gegeven het vlak V met vergelijking 2x1 + x2 - 2x3 = 0
 
       
  a. Bereken de afstand van l en de x3-as.
       
  b. A is een punt van l  en B is een punt van de x3-as. De lijn AB is evenwijdig aan vlak V. M is het midden van het lijnstuk AB.
Stel een vectorvoorstelling op van de punten M.
       
  c. Een vlak W door l maakt met V een hoek van 45º . Stel een vergelijking van W op.
       
2. In R3 is ten opzichte van een orthonormale basis gegeven het vlak V met vergelijking 2x1 + x2 + x3 = 0, en voor elke (a, b) ∈ R × R de afbeelding Aa,b  met matrix:
 

       
  a. Voor welke p ∈ R  behoort (p - 1, 0, p) tot het A1,2-beeld van V?
       
  b. Voor welke a is Aa,1 een singuliere afbeelding?
   
       
  c. Het vlak met vergelijking x3 = 0  wordt door Aa,b afgebeeld op een lijn l in dat vlak waarbij de punten van l invariant zijn. Bereken a en b.
       
3. In R3 zijn ten opzichte van ene orthonormale basis gegeven de punten O(0,0,0), P(4,4,0), Q(0,4,0) en R(2,2,4).
A is een spiegeling in het vlak OPR en B is een spiegeling in het vlak OQR.
       
  a.
       
  b. Gegeven is dat de afbeelding B o A een draaiing is om een lijn over een hoek φ. Stel een vectorvoorstelling van deze lijn op en bereken cos φ.
       
  c.
    β β
       

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.