VWO WII, 1975 - II

 

1. In R3 is ten opzichte van een orthonormale basis voor elke λ ∈ R de lineaire afbeelding Al gegeven met matrix:
       
 

       
  a. Toon aan dat de afbeelding Al regulier is voor elke  λ ∈ R.
       
  b. Toon aan dat precies twee van de afbeeldingen Al orthogonale afbeeldingen zijn.
       
  c. Bewijs dat voor elke x R3 en voor elke λ R de punten A0(x), A1(x) en Al(x)  op één rechte lijn liggen
       
  d. Voor welke λ geldt dat voor alle x R3    | Aλ(x) | = | A3(x) |   ?
       
2. In R3 zijn t.o.v. een orthonormale basis gegeven de lijnen:
 
 
  Verder is V de verzameling punten die gelijke afstand hebben tot de lijnen p en q.
       
  a. Toon aan dat een vergelijking van de verzameling V is:  x12 - x22 = 2(x1 - x2)
       
  b. Toon aan dat de doorsnede van V met het vlak met vergelijking x1 + x2 = 2 een rechte lijn is.
       
  c. Toon aan dat de lijnen r en s deelverzamelingen van V zijn.
       
  d. Bewijs dat iedere rechte lijn die r en s snijdt en evenwijdig is aan het vlak met vergelijking x1 + x2 = 0 een deelverzameling van V is.
       
3.
 
       
  a. Bewijs dat A een lineaire afbeelding is.
       
  b. Bewijs dat A een reguliere afbeelding is.
       
  c.
       
  d.
       

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.