VWO WB, 1993 - II

 

OPGAVE 1.
       
Gegeven is de functie  f:   x  x + 3 - 4x   met domein  [0,
Ten opzichte van een assenstelsel Oxy is K de grafiek van f.
       
8p. 1. Onderzoek f en teken K.
       
6p. 2. Bereken de oppervlakte van de driehoek gevormd door de x-as en de raaklijnen aan K in de punten waar K de x-as snijdt.
       
V is het vlakdeel begrensd door K en de lijn y = 3.
       
7p. 3. Bereken in gehelen nauwkeurig de inhoud van het lichaam dat ontstaat door V te wentelen om de lijn y = 3.
       
OPGAVE 2.
       
Ten opzichte van een assenstelsel Oxy is de kromme K gegeven door:
x=  ln |t + 1|  en   y = ln | t - 1 |  waarbij  t -1  en   t 1.

Er zijn drie snijpunten van K met de coördinaatassen.

       
8p. 4. Bereken de richtingscoëfficiënten van de raaklijnen in deze snijpunten.
       
K heeft een horizontale, een verticale en een scheve asymptoot.
       
5p. 5. Stel een vergelijking op van elk van deze asymptoten.
       
5p. 6. Teken K.
       
6p. 7. Bewijs dat K symmetrisch is ten opzichte van de lijn y = x.
       
OPGAVE 3.
       
Van het rechte prisma ABC.DEF dat in scheve parallelprojectie hiernaast is getekend is gegeven:
ÐBAC = 90º, AB = 6, AC = 8 en AD = 10
P is het midden van EF.

Vlak ACP verdeelt het prisma in twee delen.

     
8p. 8. Bereken de verhouding van de inhouden van die twee delen.
       
Een bol raakt vlak ABC en gaat door D, E en F.
       
8p. 9. Bereken de straal van deze bol.
       
8p. 10. Teken in de figuur de lijn door P die lijnstuk AC snijdt en  lijn CF kruist op een afstand van 2. Licht je werkwijze toe.
       
OPGAVE 4.
       
       
7p. 11. Los op  f(x) 4 cosx.
       
Verder is gegeven de differentiaalvergelijking  D:   dy/dx = 2y2 • sin2x
       
4p. 12. Onderzoek of  f  een oplossing van D is.
       
Voor een oplossingsfunctie g van D geldt:   g(π/2) = 1
       
4p. 13. Toon aan dat  g(π/2) een maximum is.
       
6p. 14. Stel een functievoorschrift  op van g.
       
UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8. piramide ABEQ.C  en  piramide EPQ.C

   
9.  

   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.