VWO WB, 1990 - I

 

OPGAVE 1.
       
Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy is K de grafiek van f.
       
1. Onderzoek f en teken K.
       
2. Bereken de oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door K en de x-as.
       
3. Los op:  f(x) • f(-x) = 9/7.
       
4. Bereken voor welke a ∈ R  de vergelijking  f(x) = acosx precies vier oplossingen heeft.
       
OPGAVE 2.
       
Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy is voor t ∈ R+  de kromme K gegeven door:
x = 8tlnt  en   y = 16t(t - 1)
       
5. Onderzoek welke waarden x kan aannemen.
       
6. Onderzoek welke waarden y kan aannemen.
       
7.
       
De lijn  y  = mx  met  m ∈ R+  raakt K in punt O.
       
8. Bereken m.
       
9. Teken K.
       
De lijn x = p  (p ∈ R) snijdt K in twee punten A en B.
tA is de t-waarde van A,  tB is de t-waarde van B.
       
10. Bereken AB in het geval dat  tA = 2tB.
       
OPGAVE 3.
       
Voor elke p ∈ R  is gegeven de functie:
   

       
Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy is Kp de grafiek  van fp.
       

       
In bovenstaande figuur is K1 getekend. A is het randpunt, B is de top, C is het snijpunt met de y-as en D is het snijpunt met de x-as.
       
11. Bereken de coördinaten van A, B, C en D.
       
12. Bereken p in het geval dat Kp en K1 elkaar loodrecht snijden.
       
In onderstaande figuur is een gedeelte van het lijnelementenveld van D getekend.
       

       
Deze figuur doet vermoeden dat er twee eerstegraads functies zijn die voldoen aan D.
       
13. Onderzoek of dit vermoeden juist is.
       
De gegeven functie fp zijn oplossingen van D.
       
14. Bewijs dit.
       
OPGAVE 4.
       
Van het prisma OAB.CDE is gegeven;
OA = 8, OB = 6 en OC = 8.
∠AOB = ∠AOC = ∠BOC = 90º.
Verder is gegeven:
Het punt P ligt zo op het verlengde van lijnstuk OC dat CP = 4.
Het punt Q is het midden van lijnstuk CE
Het punt R is het midden van lijnstuk DE.

In de figuur hiernaast is dat prisma getekend, zo dat vlak OBC evenwijdig is aan het projectievlak.

     
15. Bereken de hoek van vlak ODC en vlak ODE in graden nauwkeurig.
     
16. Bereken de inhoud van viervlak BDPR.
       
β is de bol door B, C en E die de lijn AD raakt.
       
17. Bereken de straal van de snijcirkel van β en vlak OAC.
       
V is het vlak door P en R dat evenwijdig is aan de lijn AQ.
       
18. Teken in de figuur de doorsnede van V en het prisma.
       
UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  

   
16.  

   
17.  

   
   
18.  

   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.