VWO WB, 1987 - I

 

1. Van [0, 2π] naar R zijn gegeven de functies:
       
   

       
  Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy is F de grafiek van f  en Gp de grafiek van g.
       
  a. Onderzoek f  en teken F.
       
  b. Los op:  f(x) ≥  g4(x)
       
  c. Eén van de vlakdelen ingesloten door Gp en de x-as wordt gewenteld om de x-as.
De inhoud van het omwentelingslichaam dat hierdoor ontstaat is gelijk aan 8.
Bereken p.
       
2. Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy is de kromme K voor t ∈ R\{0}gegeven door:
       
   

       
  a. Bereken de coördinaten van het punt van K waarin de raaklijn aan K evenwijdig is aan de y-as.
Stel een vergelijking op van de raaklijn in O aan K.
       
  b. De lijn met vergelijking x = -3 snijdt K in de punten A en B.
Bereken AB.
       
  c. Stel van elk van de asymptoten van K een vergelijking op.
Teken K.
       
3. Van R naar R zijn gegeven de functies: 
       
   

       
  Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy is F de grafiek van f en Gp de grafiek van gp.
       
  a. De lijn met vergelijking  y = e  snijdt F in punt A, Gp in punt B en de y-as in punt C.
Bereken p in het geval dat C het midden is van lijnstuk AB.
       
  b. F snijdt Gp loodrecht.
Bereken p.
       
  c. F en Gp snijden elkaar in een punt met x-coördinaat 1.
Bereken in twee decimalen nauwkeurig de oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door F, Gp en de y-as.
       
4. Van de piramide T.ABCD zijn hier onder de loodrechte projecties op het Oxy-vlak en het Oyz-vlak getekend.
Voor elk punt P is Px de projectie op het Oyz-vlak, Py de projectie op het Oxz-vlak en  Pz de projectie op het Oxy-vlak.
       
  a. V is het vlak door A dat loodrecht staat op ribbe TB.
Neem onderstaande figuur over en teken daarin de loodrechte projecties op de drie coördinaatvlakken van de doorsnede van V en de piramide.
       
  b. Bereken in graden nauwkeurig de hoek van de vlakken TBC en TCD.
       
  c. Bewijs dat de punten A, B, C, D en T op één bol liggen.
Bereken de straal van deze bol.
       
 

       
UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4a. Hiernaast zie je de ligging van de piramide (blauw) in het assenstelsel, en daarin vlak V (geel) getekend.

Merk op dat vlak V ribbe TB snijdt in P (zodat AP loodrecht op TB staat), en dat vlak V ribbe TC snijdt in Q, zodat PQ evenwijdig aan de z-as is.

Dat gaan we gebruiken om vlak V in de aanzichten te tekenen
     
  Hiernaast staan de aanzichten.
 
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.