VWO WB,Wis I,  1983 - I.

 

1. Gegeven zijn de functies met domein R+:
       
   

       
  a. Los op:  f(x) ≥  g(x).  
       
  b. Onderzoek de functie f.
Teken de grafieken van f en g ten opzichte van één rechthoekig assenstelsel Oxy.
       
  c. Bereken de oppervlakte van het vlakdeel, ingesloten door de grafieken van f en g.
       
2. Een vaas bevat twee gele, drie rode en vijf blauwe knikkers.
       
  a. Men trekt aselect in één greep drie knikkers uit de vaas en legt ze terug in de vaas.
Dit experiment voert men tien maal uit.
Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat er bij deze tien grepen precies vier grepen zijn waarin geen blauwe knikker voorkomt.
       
  b. Men trekt aselect in één greep vier knikkers uit de vaas.
Bereken de kans dat er evenveel gele als rode knikkers in de vaas achterblijven.
       
  c. Men trekt aselect en met terugleggen tien maal een knikker uit de vaas.
Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat er bij deze tien trekkingen precies drie maal een gele en precies drie maal een rode knikker getrokken wordt.
       
3. Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy is gegeven de kromme K met vergelijking:
       
   

       
  a. Bereken de coördinaten van de punten van K waarin de raaklijn aan K evenwijdig is aan de x-as of aan de y-as.
       
  b. Onderzoek of K een asymptoot heeft.
Teken K voor  x ∈ [-5, 3].
       
  c. Het deel van K waarvoor  x ∈ [0,3] wordt gewenteld om de x-as.
Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam dat daardoor ontstaat.
       
4. V is de verzameling differentieerbare functies f van  〈0, π naar R met de eigenschap dat voor elke x uit het domein geldt:  f ' (x) = f(x) + 7cosx  + sinx
       
  a. Voor welke a ∈ R en  b ∈ R  geldt:   de functie  x acosx + bsinx is een element van V?
       
  b. De grafiek van een element van V raakt de grafiek van de functie  xex .
Bereken in twee decimalen nauwkeurig de coördinaten van het raakpunt.
       
  c. De grafiek van een element van V heeft een buigpunt op de lijn y = 10
Bereken de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan die grafiek in dit buigpunt.
       

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.