HAVO, 1979 - II

 

1. In R3 zijn ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxyz gegeven het punt P(1, 1, 3),
het vlak V met vergelijking  2x + y + 2z = 18,
 
  n is de lijn door P loodrecht op het vlak V.
       
  a. Bereken de coördinaten van het snijpunt van n en V.
       
  W is het vlak door P en l.
       
  b. Bereken de hoek van V en W.
       
  c. Onderzoek of n in W ligt.
       
2. Met domein R is voor elke p R gegeven de functie  fpx 1/3x3 + px2
       
  a. Bereken de coördinaten van de punten op de grafiek van f1 waar de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan deze grafiek gelijk is aan 3.
       
  b. Onderzoek de functie f1 en teken de grafiek van f1.
       
  c. Voor welke p ∈ R heeft fp een extreme waarde 41/2?
Onderzoek of dit een maximum of een minimum is.
       
3. Een loterij bevat twaalf loten. Nadat alle loten uitgedeeld zijn wordt de trekking gehouden. Op elk lot kan hoogstens één prijs vallen.
Er is één eerste prijs van 40 gulden, er zijn twee tweede prijzen van elk 20 gulden en drie derde prijzen van elk 10 gulden.
A heeft twee loten.
       
  a. Bereken de kans dat op beide loten van A een prijs valt.
       
  b. Bereken de kans dat A precies 40 gulden wint.
       
  c. B heeft drie loten. Berken de kans dat B precies 40 gulden wint.
       
4. Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy zijn gegeven de parabool p met vergelijking  y2 = 4x + 4 en de cirkel c met vergelijking  x2 + y2 - 10x - 4 = 0.
       
  a. Bereken de coördinaten van de snijpunten van p en c.  Teken p en c ten opzichte van het assenstelsel.
       
  b. Geef in N × N de oplossingsverzameling van het stelsel ongelijkheden:
y2 > 4x + 4  en  x2 + y2  - 10x - 4 < 0.
       
  c. Bereken in graden nauwkeurig de hoek waaronder p en c elkaar snijden in een punt van de y-as.
       
5. Gegeven zijn de functies met domein [0, 2π]:
fx -1 + 4sin2en  gx 1 + 2sinx
       
  a. Bereken de coördinaten van de gemeenschappelijke punten van de grafieken van f en g.
       
  b. Onderzoek de functie f  en teken in één figuur de grafieken van f en g
       
  c. Los op:   f(x) ≥ g(x).
       

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.