HAVO, 1976 - II

 

1. In R3 zijn ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel gegeven de punten O(0, 0, 0), A(6, 0, 0), C(0, 6, 0) en
D(0, 0, 6). Deze punten zijn de hoekpunten van de kubus OABC.DEFG.
Punt M is het snijpunt van de lijnen AC en BO. Op ribbe DO ligt het punt K(0, 0, 2).
De lijn door G en M wordt l genoemd.
       
  a. Bereken de coördinaten van het snijpunt van l en vlak ABK.
       
  b. Op l ligt een punt R zodat DR loodrecht op l staat. Bereken de coördinaten van R.
       
  c. Op l ligt een punt S zodat CS = KS. Bereken de coördinaten van S.
       
2. Met domein [0, π] is gegeven de functie  f  :  x cos2x + sin2x - 1
       
  a. Geef het bereik van f
       
  b. Stel een vergelijking op van de lijn die de grafiek van f raakt in het punt met  x-coördinaat 1/2π.
       
  c. Los op:  f(x) = 0
       
3. Gegeven zijn de functies van R naar R:
 
       
  a. Bereken de coördinaten van de snijpunten van de grafieken van f en g.
       
  b. Teken in één figuur de grafieken van f en g.
       
  c. Bewijs dat de grafiek van f één raaklijn heeft die evenwijdig is aan de grafiek van g. Stel de vergelijking van deze raaklijn op.
       
4. Vier personen A, B, C en D spelen met een zuivere dobbelsteen waarbij D gooit.
Indien D 1 of 2 werpt krijgt A één punt.
Indien D 3 of 4 werpt krijgt B één punt.
Indien D 5 of 6 werpt krijgt C één punt.
Degene die het eerst twee punten heeft is de winnaar.
       
  a. Bereken de kans dat A in twee worpen wint.
       
  b. Bereken de kans dat B in precies 3 worpen wint.
       
  c. Bereken de kans dat C in precies 4 worpen wint.
       
5. In R2 zijn ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel gegeven: 
de lijn l met vergelijking x - 2y = 7,
de cirkel γ met middelpunt M(3, -2) en straal √10
de verzameling V van de punten die een afstand tot M hebben die kleiner dan of gelijk aan √10 is
de verzameling W van de punten die een afstand tot l hebben die kleiner dan of gelijk aan √5 is.
       
  a. Bereken de coördinaten van de punten van γ die tot l de afstand √5 hebben.
       
  b. Teken de verzameling  V ∩  W.
       
  c. Bereken de extreme waarden van 3x + y  als  (x, y)  ∈  V ∩  W.
       

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.