HAVO, 1976 - I

 

1. Aan een diner nemen vijf echtparen deel.
Er zijn tien uiterlijk gelijke briefjes gemaakt waarvan iedere persoon na afloop er één ontvangt.
Op twee van die briefjes staat een kruis getekend.
Wie een briefje heeft gekregen met een kruis erop, moet afwassen.
       
  a. Hoe groot is de kans dat twee dames moeten afwassen?
       
  b. Hoe groot is de kans dat een heer en een dame moeten afwassen?
       
  c. Hoe groot is de kans dat een echtpaar moet afwassen?
       
2. Voor elk reëel getal a is gegeven de functie van R naar R:
 

       
  a. Onderzoek de functie f1 en teken de grafiek van deze functie.
       
  b. Voor welke a heeft de grafiek van fa geen verticale asymptoot?
       
  c. Los op:  f4(x) > f0(x)
       
3. In R2 is ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel gegeven de lijn l met vectorvoorstelling:
 
       
  a.
    Geef een vergelijking van het beeld van l.
       
  b. Op l liggen de punten A en B.
B is het beeld van A bij de rotatie om O(0,0) over de hoek -1/2π.
Bereken de coördinaten van A en van B.
       
4. Gegeven zijn van [0, π] naar R de functies  f : x √(6sinx)   en    g x -2cosx
       
  a. Los op  f(x) = g(x)
       
  b. Teken in één figuur de grafieken van f en g
       
  c. Onderzoek of de grafieken van f en g elkaar loodrecht snijden.
       
5. In R3 zijn ten opzichte ven een rechthoekig assenstelsel gegeven de punten O(0,0,0), A(4,0,0), C(0,4,0) en D(0,0,4).
Deze punten zijn de hoekpunten van een kubus OABC.DEFG.
Punt K is het midden van de ribbe DE, punt L is het midden van de ribbe DG, punt M is het midden van de ribbe BC.
       
  a. Bewijs dat de lijn EL loodrecht op het vlak DOM staat.
       
  b. Op de lijn BD ligt een punt R zo dat de lijnstukken LR en MR even lang zijn. Bereken de coördinaten van R.
       
  c. Bewijs dat voor elk punt P van de lijn CG en elk punt Q van de lijn BK geldt: het midden van lijnstuk PQ ligt in het vlak DOM.
       

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.