HAVO, 1975 - II

 

1. T.o.v. een rechthoekig assenstelsel xOy zijn gegeven de lijn l met vergelijking x + y = 0, de parabool p met vergelijking y2 + 2x - 8 = 0 en de cirkel c met vergelijking   x2 + 4x + y2 - 16 = 0
De lijn l snijdt de cirkel c in de punten A en B.
       
  a. Bereken de coördinaten van A en B en toon aan dat A en B op de parabool p liggen.
       
  b. Teken l, p en c in één figuur
       
  c. Geef de verzameling {(x, y) R × R ½ y2 + 2x - 8 > 0 x2 + 4x + y2 - 16 < 0} door arceren aan.
       
  d. Welke elementen heeft de verzameling {(x, y) ∈ Z × Z  |  y2 + 2x - 8 > 0   x2 + 4x + y2 - 16 < 0}?
Teken deze elementen in dezelfde figuur.
       
2. In R3 zijn t.o.v. een rechthoekig assenstelsel gegeven de punten O(0,0,0), A(6,0,0), C(0,6,0) en D(0,0,6). Deze punten zijn hoekpunten van de kubus OABC.DEFG. Verder zijn gegeven de punten P(10,0,1) en Q(0,10,6).
       
  a. Bereken de cosinus van de hoek van de lijn PQ en het vlak BGO.
       
  b. De kubus snijdt van de lijn PQ een lijnstuk af. Bereken de lengte van dat lijnstuk.
       
  c. Onderzoek of de punten D en F gelijke afstanden hebben tot het middelloodvlak van het lijnstuk PQ.
       
3. Met domein R zijn gegeven de functies  f : x → 2-x  en  gx → 2x²- 2
       
  a. Los op:   f(x) > g(x).
       
  b. Voor welke p ∈ R is de oplossingsverzameling van  g(x) p de lege verzameling?
       
  c. Teken de grafiek van f. Leid uit de figuur af het bereik van de afgeleide functie f '.
       
4. Op een rij van zes stoelen moeten zes personen A, B, C, D, E, F plaatsnemen. Er wordt hen op geheel willekeurige wijze een plaats aangewezen.
       
  a. Hoe groot is de kans dat A op een hoekplaats komt te zitten met B naast zich?
       
  b. Hoe groot is de kans dat A en B niet naast elkaar komen te zitten?
       
  c. Hoe groot is de kans dat er precies één persoon tussen A en B komt te zitten?
       
5. Met domein [0, 2π] is voor elke p ∈ R gegeven de functie  fpx → sinpx
       
  a. Los op:  f0,5(x) = f-2(x)
       
  b. Teken in één figuur de grafieken van  f0,5 en f-2
       
  c. Voor welke p ∈ R heeft de functie fp als bereik [0,1]?
       
  d. Los op:  f-2(x) = 1 - √3 • cos 2x
       
       

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.