HAVO Wiskunde, 1970 - II

 

1. Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel XOY zijn gegeven de cirkel met vergelijking x2 + y2 = 25
en het punt A(5, 0).
De lijn met vergelijking x + 2y = 5 snijdt de cirkel behalve in A nog in een punt B.
De raaklijn in A aan de cirkel snijdt de raaklijn in B aan de cirkel in punt C.
       
  a. Bereken de coördinaten van C.  
       
  b. Beschouw de parabool met brandpunt B en met richtlijn de lijn met vergelijking x = 5.
Bewijs dat C en O op deze parabool liggen.
       
2. Bereken de waarden van x die voldoen
zowel aan  2 + (x - 2) > (x + 6)
als aan   2 + 2log(x - 2) < 2log (x + 6)
       
3. In een regelmatige vierzijdige piramide T.ABCD is AB = AT = 8.
Het zwaartepunt van driehoek BCT is het punt Z.
       
  a. Bereken de inhoud van het viervlak BCDZ.
       
  b. Construeer op de ribbe AT een punt X zo, dat de viervlakken ACDX en BCDZ gelijke inhoud hebben.
       
  c. Bereken de tangens van de hoek van de vlakken ABZ en ABCD.
       
4. De functie f is voor  0 ≤ x ≤ 2 gedefinieerd door  f(x) = 4sinx + cos2x.
       
  a. Los op:  f(x) > 1
       
  b. Bereken de uiterste waarden van deze functie en onderzoek van welke aard deze uiterste waarden zijn.
       
5. De functie f is voor  0  ≤ x  ≤ 2π gedefinieerd door f(x) = p + 4sin ½x waarbij p een constante is.
       
  a. Bereken de hoek waaronder de grafiek van f de lijn met vergelijking x = 1/3π snijdt.
       
  b. Bereken p voor het geval dat de grafiek van f de X-as raakt.
       
  c. Los op:   f(x) - f(π - x) = 4
       
6. Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel XOY zijn gegeven de parabool met vergelijking y 2 = 2x en de lijn l met vergelijking y = 2x - 6
De lijn l snijdt de parabool in de punten A en B, waarbij  OA < OB
       
  a. Bereken de hoek waaronder l de parabool in A snijdt.
       
  b. Een lijn evenwijdig aan de X-as snijdt de parabool in C en snijdt l in D. Punt D doorloopt het lijnstuk AB.
Bereken de maximale lengte van lijnstuk CD.
       
       
UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.