Waarom is  (Ax + B) • eλx  een oplossing?
   
We hadden te maken met het geval dat  λ2 + pλ + q = 0  ιιn oplossing l gaf.
Dat is zo als b2 - 4ac = 0 en de oplossing die je krijgt is dan  λ = -b/2a = -p/2

De enige oplossing die we vonden is  y = eλx 
Probeer of er misschien een andere oplossing  y = f(x)• eλx  is.

Dan vinden we: (om een boel x-en te voorkomen schrijven we f(x) als f ).

y
' =  f ' eλx  + f λeλx 
y
'' = f '' eλx  + f ' λ eλx  +  f ' λ eλx  + f λ2eλx 

Vul deze in in de differentiaalvergelijking:

f '' eλx  + f ' λ eλx  +  f ' λ eλx  + f λ2eλx  + p( f ' eλx  + f λeλx ) + q f eλx 
= e
λx • (f '' + 2f ' λ  + f λ2  + pf '   + f pλ + q f)
= e
λx • ( f2 + pλ + q) + (f '' + 2f ' λ  + p f ' ))   

Het eerste stuk tussen de haakjes is nul omdat λ voldoet aan de karakteristieke vergelijking.
Omdat λ de enige oplossing van deze vergelijking was, gold  λ = -p/2
Maar dan is  2f ' λ + pf ' = f ' • (2λ + p) = 0.
Dan blijft er over:   eλx • f ''  en dat moet gelijk zijn aan nul om te voldoen aan de oorspronkelijke differentiaalvergelijking.

We zoeken dus een functie f  waarvoor geldt  f '' = 0
Twee keer primitiveren:  f ' = A  en  f = Ax + B
Dus is y = (Ax + B) •
eλx  σσk een oplossing.