Als elke dag een percentage p van de N aanwezige vissen wordt gevangen, dan neemt de populatie elke dag af met een hoeveelheid pN.
Dat betekent dat  dN/dt = -pN
Deze differentiaalvergelijking heeft als oplossing  N(t) = N0 e-pt
Het aantal gevangen vissen op dag t voldoet dan aan   A(t) = p N0 e-pt
Door een aantal punten (t, A(t)) te meten kun je met regressie de waarden van p en N0 vinden die de best mogelijk fit geven.

voorbeeld.

Stel dat de volgende hoeveelheden zijn gevangen:

       
dag (t) 1 2 3 4 5 6
aantal (A) 115 106 98 91 84 77
       
Zet deze waarden in L1 en L2 van je GR.
Gebruik nu  STAT - calc - Expreg (L1, L2)
Dat geeft als beste benadering  A(t) ≈ 124,49 0,9237t
Dat betekent dat  p N0 124,49  en dat  e-p = 0,9237
Uit de tweede vergelijking volgt p = -ln(0,9237) ≈ 0,08 
en daarna volgt uit de eerste vergelijking dat N0 = 124,49/0,08 ≈ 1556  vissen.