h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1.
aantal dagen 0 1 2 3 4 5 6 7
frequentie 3 5 9 14 10 6 4 1
       
  modus:  vaakst voorkomende getal is 3 (nl 14 keer)
mediaan:  er staan 3 + 5  + 9 + ... = 52 getallen
de middelste is nr 26-27 en die zijn beide 3, dus de mediaan is 3
gemiddelde:  (0 3 + 1 5 + 2 9 + ....)/52 = 166/52 = 3,19 
       
2.
aantal minuten 6 7 8 9 11
aantal atleten (%) 8 23 36 20 13
       
  a. modus:  vaakst voorkomende getal is 8 (nl 36 keer)
mediaan: 50-51  en die zijn beiden 8, dus de mediaan is 8
gemiddelde:  (6 8 + 7 23 + 8 36 + ....)/100 = 820/100 = 8,2
       
  b. de modus NIET want 8 b;lijft de meest voorkomende
de mediaan NIET, want 50-51 blijft het midden
het gemiddelde WEL
       
  c. er staan 100 getallen
het totaal moet 833 zijn als het gemiddelde 8,33 is
het totaal zonder de laatste kolom is  6 8 + 7 23 + 8 36 + 9 20 = 677
het totaal van de laatste kolom moet dus 833
- 677 = 156 zijn
156/13 = 12  dus de waarde moet 12 zijn.
       
3.
aantal groepen 3 6 10 12 12 16 23 18 6 5 2
aantal kinderen zonder fruit 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
       
  a. Modus:  de meest voorkomende is 12 (namelijk 23 keer)
mediaan: 3 + 6 + .... + 2 = 113
de middelste is nr 57  en dat is 11.
gemiddelde:   (3 6 + 6 7 + 10 8 + ...)/113 = 1245/113 = 11,02
       
 
aantal groepen 6 7 3 12 18 25 12 15 8 2
aantal kinderen met fruit 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
       
  b. kleinst mogelijke grootte:  6 zonder fruit en 10 met fruit  =  16 kinderen
grootst mogelijk groep:  16 zonder fruit en 20 met fruit  = 32 kinderen
       
  c. totaal aantal kinderen zonder fruit:    3 6 + 6 7 + 10 8 + .... = 1245
totaal aantal kinderen met fruit:   6 10 + 7 11 + 3 12 + .... = 1665
totaal aantal kinderen is 1245 + 1665 = 2910
percentage wel fruit is  1665/2910 100 = 57%
       
4. a minder dan 56 maanden ongeveer 30%
meer dan 56 maanden dus ongeveer 70%
       
  b.
klassenmidden 41 51 61 71
frequentie 10 30 - 10 = 20 80 - 30 = 50 100 - 80 = 20
   
    gemiddelde:  ( 41 10 + 51 20 + 61 50 + 71 20)/100 = 59
dat is inderdaad meer dan 55
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)