h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1. a. Alle vier de vakken hoort bij gebied F
Daar zitten nul leerlingen in.
       
  b. De enige twee vakken zonder gemeenschappelijke leerlingen zijn Na en  Gs  (want E, F, en S hebben nul leerlingen).
Dus alleen Na en Gs kunnen tegelijk  ingeroosterd worden.
       
  c. combinaties met 4  vakken:   1
   Ec, Gs, Na, Du  is er wel  (F) 

combinaties met 3 vakken  4 nCr 3 = 4
   Ec, Gs, Na   is er wel (E)  
   Ec, Gs, Du   is er wel (G)
   Ec, Du, Na   is er wel (Q)
   Du, Na, Gs  is er wel  (S)

combinaties met 2 vakken:  4 nCr 2 = 6
    Ec, Gs  is er wel  (B)
    Ec, Du  is er niet 
    Ec, Na  is er wel  (D)
    Gs, Na  is er niet
    Gs, Du  is er wel  (H)
    Du, Na  is er wel (R)

combinaties met 1 vak: 4
    Ec  is er wel  (A)
    Du  is er wel  (T)
    Gs  is er wel  (C)
    Na  is er wel  (P)

NIET:    Ec+Du,  Gs+Na,  Ec+Gs
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)