© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1.
  Om afstand 10 vanaf P te krijgen moet je die richtingsvector dus   +10 keer vanaf P toepassen.
Dat geeft  Q1 = (8 + 10, 18 + 310)  en   Q2 = (8 - 10, 18 - 310)
       
       
2.
  in 1 seconde met 2 cm/s  wordt die vector 2/5 keer  afgelegd  (met deze richtingsvector gaat het inderdaad naar rechts)
       
 
  in 1 seconde met 4 cm/sec wordt die vector  4/13 keer afgelegd.  (met deze richtingsvector gaat het inderdaad omlaag)

Daarom geldt op tijdstip t
 
  De lengte daarvan is  t( (162/65)2 + (-204/65)2 )  = 1/65t • 67860   (≈ 4t )
       
3. P  heeft op tijdstip t de coördinaten  (4 + 4t, 0)

 
  R = (4 + 4t + 3,  6 + 6t) = (7 + 4t,  6 + 6t)
 
       
4.
  (Die laatste richtingsvector heeft lengte 1).
Dus P = (10 - t/2, 10 - t/2)

Q = (2 + t, 3)

M is het gemiddelde van P en Q:
M = (1/2(12 + t - t/2), 1/2(3 + 10 - t/2))
M = (6 + 1/2t - t/22,  61/2 - t/22)
M = (6 + t(1/2 - 1/42), 61/2 - t1/42)

     
 
  Dat is een rechte lijn.
       
5.
  snijden:   2 + 8λ = 9 - 3μ  en   3 + 3λ = 1 + 8μ
vermenigvuldig de eerste met 8 en de tweede met 3:  
16 + 64λ = 72 - 24μ  en   9 + 9λ = 3 + 24μ
optellen:  25 + 73λ = 75
73λ = 50
λ = 50/73  dus  snijpunt  Q = (546/73, 369/73

 

 
  Dan is  P = (2 + 400/219,  3 + 50/73)  = (838/219, 269/73)
 
 
  Snijden:   2μ = 9 - 1133λ  en   3μ  =  1 + 588λ
vermenigvuldig de eerste met 3 en de tweede met -2:   6μ = 27 - 3399λ  en   -6μ = -2 - 1176λ
optellen:  0 =  25 - 4575λ  dus   λ = 25/4575 = 1/183
Dan is  R =  (514/183, 771/183    (2.8,  4.2)
       
6. a. A = (4, 6)  en B = (7, 2)  dus  AB = ((7 - 4)2 + (2 - 6)2) = 25 = 5
       
  b. D is het midden van AB  dus  D =  (1/2(4 + 7), 1/2(6 + 2)) = (51/2, 4)
   
       
  c. AB = 5  dus  DB = 21/2
CB = 5  en dan geeft Pythagoras:  CD2 = 52 - (21/2)2 = 25 - 61/4 = 183/4
CD = (183/4) = (75/4) = 1/275 = 5/23
       
  d. In de vectorvoorstelling van vraag b) heeft de richtingsvector lengte 5.
Om daar lengte  21/23 van te maken moet je die vermenigvuldigen met  2,53/5 = 1/23
   
    D = (51/2 + 23, 4 + 11/23)
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)