h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1.
STAD 98 123 142 134 92 84 112 102 115 86 100 102 134 132 128    
PLATTELAND 99 112 112 141 98 86 100 99 105 123 110 100 96 102 101 112 100
  n1 = 15  en  n2 = 17.
De standaarddeviatie van de hele groep is σ = 15,66  (op n - 1 metingen 15,91) 
dus  σv = 15,66 √(1/15 + 1/17) = 5,547  (5,636)
μ1 = 112,26  en  μ2 = 105,65
t(112,26 - 105,65)/5,547 = 1,191
De t-waarde bij  15 + 17 - 2 = 30 vrijheidsgraden en  α = 0,025 (tweezijdig)  is 2,042.
De gemeten t-waarde (1,191) is kleiner, dus er is geen reden om H0 te verwerpen: het verschil tussen beide groepen is niet significant genoeg.
       
       
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)