© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. neem de wiskunde B op de x-as en de wiskunde D op de y-as.
De regressielijn gaat door  (5.2, 6.7) en door (6.0, 8.4)
De helling daarvan is  (7,8 - 6.7)/(6.0 - 5.2) = 1,357
De helling van de centrale lijn is  σy/σx = 2.1/1.4 = 1,5
Dan is r = 1,357/1.5 = 0,92
       
  b. Haar cijfer is normaal verdeeld met gemiddelde m = 7,8
De standaarddeviatie is  σ = 2,1 • √(1 - 0,922) = 0,82
normalcdf(0, 5.5, 7.8, 0.82) = 0,0025
       
2. a. L1 de draagtijden D, L2 de geboortegewichten G
stat - clac - linreg(ax + b)(L1, L2)
Dat geeft regressielijn   G = 21,36 • D  - 2555  en correlatiecoëfficiënt  r = 0,72
       
  b. D = 260 geeft  m = 21,36 • 260 - 2555 = 2998,6 gram

σy vind je via stat - calc - 1Var Stats (L2)  en is gelijk aan 476,52
Dan is de standaarddeviatie  σ = 476,52 • √(1 - 0,722) = 330,7

normalcdf(0, 2800, 2998.6, 330.7) = 0,27
       
3. de centrale lijn heeft helling  σy/σx = 12/1.1 = 10,91
r = 0,86 dus dan is de helling van de regressielijn gelijk aan 0,86 • 10,91 = 9,38
Het centrale punt is  (4.3, 172)
172 = 9,38 • 4.3 + b geeft dan b = 131,66
De regressielijn is dus  G = 9,38Z + 131,66

het gemiddelde is  μ = 9,38 • 4,8 + 131,66 = 176,68
de standaarddeviatie is  σ = 12 • √(1 - 0,862) = 6,12
normalcdf(170, 175, 176,68, 6.12) = 0,25
Dat is dus 25%
       
4. a. stat - edit  x-waarden in L1, y-waarden in L2
stat - calc -  linreg(ax + b)(L1, L2)
list - resid sto L3 zet de residuen in L3.  (0.398, -1.16,  1.283 - ....)
stat - calc - 1Varstats (L3)  geeft standaarddeviatie  σ = 1,338
       
  b. stat - calc -  linreg(ax + b)(L1, L2) geeft  r = -0,8739
stat - calc - 1Varstats (L2)  geeft  σy = 2,752
σ = 2,752 • √(1 - 0,8742) = 1,338
       
5. a. de regressielijn gaat door (400, 122) en (500, 130) en heeft dus helling  (130 - 122)/(500-400) = 0,08
de centrale lijn heeft helling  σy/σx = 14/150 = 0,0933
r = 0,08/0,0933 = 0,857
       
  b. de regressielijn heeft helling 0,08 en gaat door (400, 122)
122 = 0,08 • 400 + b geeft  b = 90 dus de regressielijn is  y = 0,08x + 90|

gemiddelde is  μ = 130
standaarddeviatie is  σ = 14 • √(1 - 0,8572) = 7,21

normalcdf(140, 1099, 130, 7.21) = 0,08 
       
  c. gemiddelde is  μ = 0,08 • 600 + 90 = 138
standaarddeviatie is  σ = 14 • √(1 - 0,8572) = 7,21
normalcdf(140, 1099, 138, 7.21) = 0,39
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)