h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. L1 de x - waarden en L2 de y-waarden

x op y:  stat - calc - linreg(ax + b)(L1, L2)  geeft   y = 0,996x + 5,073
y op x:  stat - calc - linreg(ax + b)(L2, L1)  geeft  x = 0,579y + 0,325
       
  b. y = 0,996 7 + 5,073 = 12,05  
       
  c. x = 0,579 11 + 0,325 = 6,7  
       
  d. x = 10  geeft   y = 0,996 10 + 5,073 = 15,033
y = 15,033  geeft   x = 0,579 15,033 + 0,325 = 9,029
x = 9,029 geeft  y = 0,996 9,029 + 5,073 = 14,066
y = 14,066  geeft  x = 0,579 14,066 + 0,325 = 8,469
enz.
Dat is de pijlitjesroute hieronder
       
   

       
  e. Dat loopt naar het snijpunt van beide regressielijnen toe.
 y = 0,996x + 5,073  en  x = 0,579y + 0,325   geeft samen: 
y = 0,996 ( 0,579y + 0,325)  + 5,073
y = 0,576y + 5,397
0,424y = 5,397
y = 12,72
Dan is  x =  0,579 12,72 + 0,325 = 7,69
       
  f. Bij het regressie-effect:  steeds dichter naar het midden toe.
Bij webgrafieken.
       
2. a. 0,8 = r σy/σx  en   0,7 = r σx/σy
vermenigvuldig die met elkaar:   0,8 0,7 = r2
Dat geeft   r = 0,748
       
  b. Het snijpunt van beide regressielijnen is het centrale punt.|
y = 0,8x + 3,4  en  x = 0,7y  + 2,1
y = 0,8 (0,7y + 2,1) + 3,4
y = 0,56y + 5,08
0,44y = 5,08
y = 11,55
Dan is x = 0,7   11,55 + 2,1 = 10,18
       
  c. 0,8 a = r2  (zoals in vraag a)
r2 is maximaal 1,  dus  a is maximaal  1/0,8 = 1,25
 
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)