h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. De politie kiest alleen de kruispunten waar veel ongelukken zijn gebeurd, immers die zijn gevaarlijk.
       
  b. Hij ging naar de genezer na een paar slechts keel-dagen. Waarschijnlijk wordt het dan ook vaak automatisch beter.
       
  c. Vooral atleten met wie het erg goed gaat komen op de voorpagina  
       
  d. Alleen de slechtsten werden gestraft, die doen het automatisch gemiddeld iets beter een volgende keer. En de besten doen het de tweede keer gemiddeld iets slechter.
       
  e. Alleen de besten kregen die cadeaus, dus gaat het gemiddeld daarna meestal iets slechter.
       
2. a. De centrale lijn heeft helling 16/14  (vaders op de x-as, dochters op de y -as)
de r = 0,74 dus de regressielijn heeft helling  a = 0,74 16/14 = 0,846
de regressielijn gaat door het centrale punt  (175,164)
164 = 0,846 175 + geeft  b = 15,95
De regressielijn is  D  = 0,846V + 15,95
       
  b. D = 0,846 169 + 15,95 = 159 cm
De voorspelling voor Tine is 159 cm
Kees wijkt af:  6/175 100% = 3,4%
Tine wijkt af:  5/164 100% = 3,0%

Vanwege het regressie-effect wijkt Tine minder af dan Kees
       
  c. 167 = 0,846 V + 15,95
0,846V = 151,05
V = 178,5
Tim wijkt  3,5/175 100% =  2% af van het gemiddelde
Jolande wijkt 3/164 100% = 1,8% af van het gemiddelde
Vanwege het regressie-effect wijkt Jolande minder af dan Tim
       
3. a = r σy/σx  =  r  helling centrale lijn
Als r dichter bij nul ligt wordt a kleiner dan als r dichter bij 1 ligt.
Dus wordt de regressielijn bij kleinere r vlakker, en wijkt dus meer af van de centrale lijn.
       
4. De regressielijn gaat door de rode punten.
(9,7) en (1.5, 4)
De helling ervan is  (7 - 4)/(9 - 1,5) = 0,4

De centrale lijn gaat door de blauwe punten.
(2, 3)  en  (8.3, 8.3)
De helling ervan is  (8,3 - 3)/(8,3 - 2) = 0,84

r 0,4/0,84 = 0,48

       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)