h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. zelf doen.  
       
2. b. Ik heb het met de GR als volgt gesimuleerd;
stat - edit
L1 = randint(1, 6, 500)   (ogen van de rode steen)
L2 = randint(1, 6, 500)   (ogen van de groene steen)
L3 = L1 + L2     (ogen van rood plus groen)

stat - calc - linreg(L1, L3)
Mijn GR gaf  r = 0,68
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)